Novi obračun struje u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj stupio je na snagu novi obračun struje, u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Tarifnog sistema za prodaju električne energije i korišćenje distributivne mreže, koji je usvojila Regulatorna komisija za električnu energiju Republike Srpske.

Korisnici distributivnog sistema u kategoriji „domaćinstva” razvrstani su u sljedeće tarifne grupe: 

1. tarifna grupa (tarifna grupa jednotarifna) – kupci kod kojih se aktivna električna energija obračunava na osnovu mjerenja jednotarifnim brojilom i 

2. tarifna grupa (tarifna grupa dvotarifna) – kupci kod kojih se aktivna električna energija obračunava na osnovu mjerenja dvotarifnim brojilom.

Za domaćinstva sa jednotarifnim brojilom, tarifni stavovi za energiju za javno snabdijevanje utvrđuju se za „tarifnu grupu jednotarifnu bijelu“, „tarifnu grupu jednotarifnu plavu“ i „tarifnu grupu jednotarifnu crvenu“.

Isto tako, za domaćinstva kojima se aktivna električna energija obračunava na osnovu dvotarifnog brojila, tarifni stavovi za energiju za javno snabdijevanje utvrđuju se za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“ i „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu“.

Obračun mjesečne potrošnje energije za jednotarifno brojilo, vrši se tako da se prvih 500 kWh obračunava po cijeni za „tarifnu grupu jednotarifnu bijelu“, sljedećih 1000 kWh po cijeni za „tarifnu grupu jednotarifnu plavu“, a preostala utrošena električna energija po cijeni za „tarifnu grupu jednotarifnu crvenu“. 

Isto tako, obračun mjesečne potrošnje za dvotarifno brojilo, vrši se tako da se prvih 500 kWh obračunava po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, sljedećih 1000 kWh po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“, a preostala utrošena električna energija po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu“.

I za jedne, i za druge važi viši i niži sezonski stav, s tim što dvotarifni imaju i veći i manji dnevni stav.

Obračun mjesečne potrošnje energije za javno snabdijevanje za svakog kupce iz kategorije potrošnje domaćinstva, kojem se aktivna električna energija obračunava na osnovu dvotarifnog brojila, vrši se tako da se prvih 500 kWh obračunava po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, sljedećih 1000 kWh po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“, a preostala utrošena električna energija po cijeni za „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu”, navodi se u Odluci.

Prilikom obračuna utrošena električna energija u višoj i manjoj dnevnoj tarifi za „tarifnu grupu dvotarifnu bijelu“, „tarifnu grupu dvotarifnu plavu“ i „tarifnu grupu dvotarifnu crvenu“ utvrđuje se proporcionalno učešću više i manje dnevne tarife u ukupno utrošenoj aktivnoj električnoj energiju, navodi se u odluci.

Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj, kojom je utvrđena cijene energije za javno snabdijevanje, nije osporena, pa se ta cijena i dalјe primjenjuje, navedneo je u saopštenju za javnost.

Podsjećamo Ustavni sud Republike Srpske je donio odluku kojom je utvrdio da prethopdna Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o električnoj energiji.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *