Obračun struje po novom tarifnom modelu u RS

Novi obračun struje, koji je u Republici Srpskoj počeo od 1. januara 2023. godine, izazvao je pažnju javnosti. Za domaćinstva su uvedene tzv. blok tarife, odnosno tri tarifne grupe. To, u praksi,znači, da domaćinstva, za prvih potrošenih 500 kWh, plaćaju potrošene kilovat-časove  po jednoj, najnižoj cijeni po kilovatu.

Ako domaćinstvo potroši više od ove količine, sve kilovat-časove preko 500, a do 1.500 kwh – plaća po drugoj, višoj cijeni.

Potrošnja preko 1.500 kilovat-časova – naplaćuje se po trećoj cijeni, najvišoj cijeni.

Istovremeno, ostala je i podjela na aktivna višu, “dnevnu” (ABT) i aktivna, manja “noćnu” tarifu (AMT), za domaćinstva sa dvotarifnim brojilom.

Kada domaćinstvo potroši manje od 500 kWh obračun je jednostavan, kao i ranije. Broj potrošenih kilovat-časova u višoj (dnevnoj) tarifi se množi sa cijenom kilovata, a isti slučaj je i sa kilovatima potrošenim u nižoj (noćnoj) tarifi.

Međutim, problem nastaje kada se potroši više od 500 kWh, tada obračun struje postaje malo komplikovaniji. Objašnjenje direktora Regulatorne komisije za energetiku RS, Vladislava Vladičića, postalo je popularno na internetu, ali nije pomoglo da se objasni obračun. Istovremeno, na sajtu Elektroprivrede RS postavljen je primjer računa po stavkama.

Najbolje da se pokaže na konkretnom primjeru, domaćinstva sa dvotarifnim brojilom, koje je u januara 2023. godine potrošilo ukupno 789 kWh.

To znači da je dio kilovat-časova potrošen u prvoj tarifnoj grupi, odnosno prvom opsegu do 500 kWh, a dio u drugoj tarifnoj grupi, odnosno opsegu od 501-1.500 kWh. Istovremeno, od ovog broja 386 kWh je potrošeno u višoj (ABT) i 403 kWh u nižoj (AMT).

Kako izračunati koliko je potrošeno tzv. jeftine i skupe struje do 500 kWh, a koliko preko 500 kWh ? Jednostavo. Ili nije?

Tako da je npr. iznos od  31,57 KM pored obračunatih 386 kWh potrošenih u “skupom” dnevnom periodu u stvari zbir:

                                         16,05 KM za 245 kWh potrošenih tokom dana iz opsega do 500 kWh i

                                         15,52 KM za  141 kwh potrošenih tokom dana iz opsega od 501-1.500 kWh.

Isti slučaj je i sa jeftinijom noćnom strujom, 8,36 + 8,15 = 16,51 KM za ukupno potrošenih 403 kWh.

Kada saberete 245+255+141+148 dobićete ukupan iznos od 789 potrošenih kilovat-časova. Osim same cijene elektične energije po kWh, mrežarine i naknade za obnovljive izvore energije (OIE), kojima se sada nismo bavili, građane je zbunio i novi izgled računa za struju.

Možda bi nadležni u Elektroprivredi i distributivnim preduzećima trebalo da razmisle o tome da račun učine preglednijim , odnosno jednostavnijim, kako bi građani lakše shavatili šta, zaista, plaćaju.

U svakom slučaju, koliko treba da platite možete da jednostavno provjerite u kalkulatoru za obračun električne energije za domaćinstva, na sajtu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *