Ustavni sud RS: tarife za obračun električne energije u Srpskoj NEUSTAVNE

Ustavni sud Republike Srpske donio je odluku da su tarife za obračun električne energije u Republici Srpskoj, koje se primjenjuju od 15. decembra 2022. godine – neustavne.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, u skladu sa svojim nadležnostima, a na inicijativu “Elektroprivrede Republike Srpske” donijela Odluku o tarifnim stavovima za korisnike distributivnih sistema i odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje, čije pojedine članove je Ustavni sud RS proglasio neustavnim.


Povodom odluke Ustavnog suda Republike Srpske, iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske poručuju da će primijeniti presudu ovog suda i predložiti nove mjere i odluke.

“Ne ulazeći u suštinu presude, niti sa željom da je komentarišemo, moramo konstatovati da će zbog ovakve odluke Ustavnog suda Republike Srpske i ukidanja blok tarifa cijena električne energije biti povećana za skoro 80 odsto stanovništva. Pojedini članovi odluke Regulatorne komisije a koje je osporio Ustavni sud svojom jučerašnjom odlukom, upravo su imale za cilj da zaštite kupce sa manjom potrošnjom i nižim standardom”, navedeno je u saopštenju.

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske još nije dobila presudu Ustavnog suda Republike Srpske, i dok u pisanoj verziji ne dobije presudu neće se više izjašnjavati.

Ustavni sud Republike Srpske odlučio je da tarife za obračun električne energije koje se primjenjuju od 15. decembra 2022. godine nisu u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Ustavni sud je istakao da su tačkom II osporene odluke, koja predviđa obim potrošnje kao kriterijum za utvrđivanje naknade za nabavku električne energije, krajnji kupci u okviru jedne tarifne grupe koji troše više električne energije dovedeni u nepovoljniji položaj u odnosu na krajnje kupce u okviru iste tarifne grupe koji troše manje električne energije, što je suprotno ustavnom načelu zabrane diskriminacije

Iz Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” /ERS/, Matično preduzeće a.d. Trebinje danas je saopšteno da oni ne donose odluke o promjeni cijene električne energije, niti je to u njenoj nadležnosti.

Elektroprivreda RS: cijenu odluke platiće građani


“U skladu sa Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske jedina je relevantna institucija za donošenje takvih odluka, a ERS je obavezna da ih poštuje. Samim tim, netačani su objavljeni naslovi da je ERS neustavno povećala cijenu struje, jer takve odluke nisu u njenoj nadležnosti”, ističe se u saopštenju povodom najnovoje odluke Ustavnog suda Srpske.

U saopštenju se dodaje da Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske 15. decembra 2022. godine donijela Odluku o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj, po kategorijama potrošnje i grupama kupaca sa obavezom njene primjene od 1. januara 2023. godine.

“Iako nismo strana koja je učestvovala u sudskom postupku, poništavanje Odluke o tarifnim stavovima za javno snabdijevanje električnom energijom u Republici Srpskoj koju je osporio Ustavni sud Reublike Srpske, odraziće se značajno na poslovanje Elektroprivrede Republike Srpske, a cijenu odluke će na kraju platiti naši kupci, odnosno građani”, ukazali su iz ERS-a.

U saopštenju se naglašava da Ustavni sud Republike Srpske nije razumio da će donošenjem ovakve odluke neminovno dovesti do povećanja cijena električne energije za više od 80 odsto građana Republike Srpske.

“Tarifnim postupkom koji je poništen bili su zaštićeni oni građani koji troše manje električne energije, a sada je Ustavni sud Republike Srpske zaštitio one koji troše više kilovat sati električne energije”, naveli su iz ERS-a.

MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, Matično preduzeće a.d. Trebinje ne donosi odluke o promijeni cijene električne energije, niti je to u njenoj nadležnosti.

U skladu sa Zakonom o električnoj energiji Republike Srpske, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, jedina je relevantna institucija za donošenje takvih odluka, a ERS je obavezna da ih poštuje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *