Primjena seta zakona o energetici FBiH praktično tek za godinu dana

Primjena seta zakona o energetici usvojenih nedavno u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine praktično će početi tek za godinu dana,

Pročitaj više