EIB u 2022. investirala 835 miliona evra na Zapadnom Balkanu

Evropska investiciona banka je, u 2022. godini, preko svog ogranka namijenjenog aktivnostima van EU, EIB Global, investirala 835,2 miliona evra u nove projekte na Zapadnom Balkanu, sa ciljem da mobiliše gotovo 3,5 milijardi evra za nove investicije.

Iz Evropske investicione banke (EIB) saopšteno je da je banka investirala 824 miliona evra na Zapadnom Balkanu, u cilju ubrzanja održive povezanosti, zaštite životne sredine, zelene tranzicije, digitalizacije i rasta privatnog sektora.

“Ovi projekti su doprinijeli realizaciji Ekonomsko-investicionog plana Evropske unije za region, kao i inicijative Global Gateway. Pored toga, banka je mobilisala 11,2 miliona evra bespovratnih sredstava kako bi pokrenula održive projekte urbanog razvoja, energetske efikasnosti i obnovljive energije”, navodi se u saopštenju.

Najveći dio novih investicija se, kako se dodaje, odnosi na održivi, bezbjedan i efikasan transport – projekte željezničkog i vodnog saobraćaja, koji u ukupnom prošlogodišnjem kreditiranju učestvuju sa 75 odsto, nakon čega slijede investicije u mala i srednja preduzeća (MSP), zaštitu životne sredine i digitalizaciju.

“Kao jedan od vodećih aktera Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), EIB Global nastavio je da realizuje investicije u partnerstvu sa Evropskom komisijom, međunarodnim finansijskim institucijama i partnerima sa Zapadnog Balkana. Ovaj pristup u okviru Tima Evrope omogućava maksimalno iskorišćenje finansijskih sredstava koji su dostupni za neophodne investicije”, rekli su iz EIB-a.

Banka EU je razvila i inovativne finansijske instrumente, uključujući kombinovanje kredita, garancija, savjetodavnih usluga i bespovratnih sredstava, u okviru Evropskog fonda za održivi razvoj plus (EFSD+), da bi podržala investicije opština, proizvođača električne energije, MSP i lokalnih banaka u energetiku, povezanost i digitalni sektor.

EIB Global je od 2020. godine investirao 2,5 milijardi evra na Zapadnom Balkanu, pružajući direktnu i konkretnu podršku zemljama, pomažući dugoročni prelazak na klimatski neutralnu, energetski bezbjednu i inkluzivnu privredu, uz istovremeno rješavanje hitnih posljedica krize.

Banka planira da poveća svoje učešće u energetskom sektoru, kroz doprinos paketu energetske podrške EU vrijednom milijardu evra usvojenom u decembru prošle godine, projektima obnovljive energije, izgradnje i modernizacije energetske mreže i skladišnih objekata.

Pokretanje klimatskih i projekata urbanog razvoja

Kao klimatska banka EU, preko 80 odsto od ugovorenih 824 miliona evra u prošloj godini opredijelili su za ekološki održive projekte i time direktno doprinijeli klimatskim mjerama.

Iz EIB-a su rekli da će sredstva kredita omogućiti izgradnju željezničke dionice Beograd–Niš na Koridoru X u Srbiji, obnovu kosovskog dijela evropskog željezničkog koridora 10 i dalja unapređenja luka i infrastrukture vodnih puteva duž rijeka Save i Dunava.

“U Sjevernoj Makedoniji, EIB Global će obezbijediti finansiranje infrastrukture za vodosnabdijevanje, otpadne vode i zaštitu od poplava u 80 opština. Kako bi se ubrzala digitalizacija, dodatna sredstva su dodijeljena za projekat „Povezane škole” u Srbiji”, navodi se u saopštenju.

Osim finansiranja, banka je obezbijedila 11,2 miliona evra bespovratnih (grant) sredstava za pripremu i sprovođenje novih projekata.

Tehnička pomoć EIB Global će u Bosni i Hercegovini omogućiti izgradnju vjetroelektrane snage 50 megavata (MW) u regionu Travnika, ubrzavajući prelazak na obnovljive i sigurne energetske resurse.

Banka u Albaniji radi na projektu socijalnog stanovanja u glavnom gradu te zemlje, kao i na izradi investicionih planova za oblasti Skadar i Lješ, u cilju pomoći boljoj povezanosti, unapređenju kvaliteta životne sredine i turističke ponude. Na Kosovu, EIB Global pomaže u unapređenju infrastrukture i standarda visokog obrazovanja.

U okviru Tima Evropa, EIB Global podržava region u rešavanju pitanja urbanog razvoja i infrastrukturnih potreba na finansijski održiv, socijalno inkluzivan i energetski efikasan način. Ta bespovratna sredstva su dodatni dokaz posvećenosti jačanju energetski sigurnog i klimatski neutralnog razvoja Zapadnog Balkana, njegovom usklađivanju sa standardima EU i borbi protiv klimatskih promjena.

Doprinos oporavku privatnog sektora, njegovom rastu, otvaranju novih radnih mjesta i dekarbonizaciji, takođe su bili u fokusu Grupacije EIB tokom prošle godine. U saradnji sa nacionalnim razvojnim institucijama i poslovnim bankama, banka je obezbijedila 150 miliona evra u obliku kreditnih linija za MSP kako bi im pomogla da održe likvidnost i realizuju investicione planove, tokom transformacije na klimatski neutralniji, inkluzivni i digitalni model.

Ove godine je zvanično pokrenuta kreditna linija sa društvenim uticajem koja podstiče žensko preduzetništvo i inkluzivne mogućnosti zapošljavanja širom regiona. Sredstva iz ovog zajma namijenjena su preduzećima koja planiraju da dugoročno zaposle ljudi iz osjetljivih društvenih grupa. Kao odgovor na aktuelnu energetsku krizu, EIB Global je razvio i namjensku kreditnu liniju za projekte u oblasti klime i energetske efikasnosti.

Evropski investicioni fond, kao dio Grupacije EIB, pokrenuo je Garantnu liniju za otpornost MSP u okviru WBEDIF programa, finansiranu sa 60 miliona EVRA, kako bi se omogućio pristup finansiranju pod povoljnim uslovima za oko četiri hiljade malih preduzeća u regionu.

“Očekuje se da će ta garancija pokrenuti portfolio u vrijednosti oko sedam puta većoj od dodijeljenih sredstava – oko 400 miliona evra, i pružiti znatnu podršku lokalnim firmama u pristupu kreditima, povećanju njihove otpornosti i jačanju kapaciteta, uz istovremeni napredak prema ekonomiji sa niskom emisijom karbona”, zaključuje se u saopštenju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *