EU: blizu dva miliona električnih vozila registrovano u 2022. godini

Blizu dva miliona električnih vozila registrovano je u 2022. godini u Evropskoj uniji, u odnosu na 1,74 miliona u 2021. ili samo 600, koliko je bilo registrovano 2010. godine.

U EU je postignut značajan napredak u upotrebi električnih automobila i kombija u 2022. godine, pri čemu su 21,6% novih, registrovanih automobila električna vozila

Električni automobili (BEV) registrovani 2022. godine imali su prosječan domet (mjeren pri homologaciji) od 393 km, dok su plug-in vozila (PHEV), u električnom načinu rada, imali prosječan domet od 61 km, podaci su Evropske agencije za okolinu.

godinaelektrična vozilaplug-in električna vozilaukupno automobila     udio električnih
automobila (%)
2010591111287850
20117179104988680.1
201213730622593696640.2
2013214543107995739370.5
20143119760370100754760.9
20154685784115111506011.2
20165406565011120270511
20178349188334125745901.4
2018132377106502127534401.9
2019242966137632129912832.9
2020536186525311992412310.7
2021878092862569969485818.0
20221126682873042925235821.6
Izvor: EEA

Broj električnih kombija na evropskim putevima je, takođe, nastavio da raste, dostižući udio od 5,5% novih registracija u 2022. U 2022. godini u Evropskoj uniji prodato je oko 56.500 električnih kombija, što predstavlja 5,5% tržišnog udjela i povećanje od oko 2 % u odnosu na 2020 godinu. Većina prodanih električnih kombija bili su potpuno elektična vozila.

Električna vozila na baterije činila su veliku većinu registracija električnih kombija u 2022. godini.

Sektor transporta je među najvećim faktorima koji doprinose emisiji gasova staklene bašte u EU. Stoga je smanjenje emisija iz transporta od vitalnog značaja za postizanje ciljeva klimatske neutralnosti EU.

Procenat električnih vozila u registracijama novih automobila povećan je u gotovo svim zemljama (EU-27, Island, Norveška) u odnosu na 2021 godinu. Najveći broj  zabilježen je u Norveškoj (89%), Švedskoj (58%) i Islandu (56%).

Međutim, uprkos velikom rastu posljednjih godina, elektična vozila predstavljaju samo 1,2% evropskog voznog parka. Neophodan je dalji rast flote električnih vozila u Evropi kako bi se pomoglo EU da ispuni ciljeve smanjenja emisija i osigura napredak ka svom cilju da 2050. godine psotane klimatski neutralan.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *