Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima upućen na javne rasprave

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila krajem decembra 2023. godine, upućen je na javne rasprave.

Nacrtom zakona uređuju se pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se konsultuju organi, organizacije, naučne i stručne institucije i zainteresovani građani, navodi su u saopštenju Vlade RS.

Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zaduženo je Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, koje će organizovati četiri javne rasprave i to:

  • 19.01.2024. godine (petak), u Gacku, sa početkom u 12 časova, sala Skupštine opštine Gacko;
  • 23.01.2024. godine (utorak), u Zvorniku, sa početkom u 11 časova, sala Skupštine Grada Zvornik,
  • 25.01.2024. godine (četvrtak), u Prijedoru, sa početkom u 13 časova, velika sala u zgradi administrativne službe grada i 
  • 29.01.2024. godine (ponedeljak), u Banjaluci, sa početkom u 12 časova, konferencijska sala u prizemlju Administrativnog centra Vlade RS.

Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima Republike Srpske predviđeno je da za odobravanje istraživanja mineralnih sirovina u Republici Srpskoj više neće biti potrebna saglasnost lokalne samouprave, ali ni mišljenje o Procjeni uticaja na životnu sredinu.

Nacrtom izmjena postojećeg zakona izbrisan je stav da je za odobravanje istraživanja potrebna saglasnost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi istražni prostor.

“Postojanje ove odredbe ostavlja mogućnost jedinicama lokalne samouprave da bez pravnog osnova daju negativna mišljenja na istraživanja. Veliki broj jedinica lokalne samouprave ne posjeduju lica koja imaju stručna zvanja na osnovu kojih bi odlučivala da li neko može ili ne može istraživati na prostoru, navedeno je u obrazloženju izmjena postojećeg zakona.

Nacrtom je predviđeno i da će se mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, koje se odnosi na obaveze sprovođenja Procjene uticaja na životnu sredinu i izdavanje lokacijskih uslova, pribavljati tek nakon dobijanja odobrenja za eksploataciju.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *