Evropska unija organičava gotovinska plaćanja na 10.000 evra

Evropski parlament i Savjet EU postigli su dogovor o zakonskom paketu koji, između ostalog, predviđa da se gotovinska plaćanja u EU ograniče na 10.000 evra. Ovo ograničenje će biti prošireno i na elektronsko plaćanje i elektronski novac, ali se neće se primjenjivati na plaćanja između fizičkih lica, koja ne obavljaju profesionalnu funkciju.

Prema dogovorenom prijedlogu zakona, kako bi se na vrijeme otkrile šeme pranja novca i zamrznula sredstva, nacionalne finansijske obavještajne jedinice (Financial Intelligence Units) i drugi nadležni organi moći će da pristupe informacijama o stvarnom vlasništvu, koje posjeduju tzv. obveznici (npr. banke, menadžeri imovine i kripto imovine ili agenti za nekretnine i virtuelne nekretnine). Podaci o stvarnim vlasnicima određenih stranih pravnih lica će, takođe, biti u registrima o stvarnom vlasništvu. Ova odredba se primjenjuje retroaktivno do 10 godina unazad za nekretnine.

Stvarno vlasništvo znači posjedovanje najmanje 25% dionica, odnosno prava glasa, ili drugog direktnog ili indirektnog vlasničkog interesa, na svakom nivou lanca vrijednosti, kao i kontrolu ili indirektnu kontrolu nekog subjekta.

Fudbalski klubovi i ultrabogati pojedinci

Od obveznika se traži da provjere identitet svojih klijenata, prate transakcije i prijave svaku sumnju. Ako identifikuju bilo kakvu neslaganje, oni će to prenijeti u centralni registar.

Poslanici Evropskog parlamenta su se, tokom pregovora, osigurali da će od 2029. godine profesionalni fudbalski klubovi i agenti (ako su uključeni u transakcije u okviru pravila) biti u obavezi da ih primijenjuju zbog transparentnosti.

Države članice bi mogle izuzeti neke manje rizične transakcije, fudbalske klubove ispod najviše lige i sa godišnjim prometom manjim od 5 miliona evra tokom 2 godine.

Pregovarači su takođe postigli povećanu budnost u vezi sa ultra-bogatim pojedincima (osobama sa ukupnim bogatstvom od najmanje 50 miliona evra vrednosti, isključujući glavno prebivalište), koji su kvalifikovani da imaju viši profil rizika i onima koji im pružaju personalizovane usluge upravljanja imovinom, kao što su banke i investicione firme i fondovi. Pregovarači su se dogovorili o pragu od 5 miliona evra za imovinu pod upravljanjem.

Poslanici Evrospkog pralamenta smatraju da je ovo istorijska pobjeda u borbi protiv pranja novca, uz konstataciju da se zemlje članice u prethodnom periodu izgubile milijarde evra, budući da su “stroža pravila za borbu protiv pranja novca za kriptovalute, banke, trustove, oligarhe i fudbal odavno zakasnila.” Ipak, ovaj zakonski okvir, usklađen na nivou EU “zatvoriće rupe” u nacionalnim zakonodavstvima.

Sporazum treba da formalno usvoje Evropski parlament i Savejt EU prije nego što stupi na snagu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *