Zvanična potvrda iz Sekretarijata ESPO konvencije: BiH nije zakasnila u slučaju Trgovska gora!

BiH je blagovremeno reagovala u skladu sa Espo konvencijom i nije zakasnila sa bilo kojom procedurom u slučaju izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Ovo je izjavio ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik, koji je predvodio Delegaciju BiH na sastanku u Ženevi, na kojem je predstavnicima Sekretarijata i Implementacionog komiteta ESPO konvencije i Sea protokola predstavljena pozicije Bosne i Hercegovine u slučaju Trgovska gora.

Vipotnik je ocijenio da su predstavnici Sekretarijata  i Implementacionog komiteta ESPO konvencije postavili brojna pitanja te da je zbog toga sastanak trajao skoro sat vremena duže od planiranog.

BiH nije zakasnila sa bilo kojom procedurom

„Predstavnici Sekretarijata su istakli da će sa pažnjom uzeti u dalje razmatranje iznesene stavove BiH, te su posebno naglasili  da je BiH u dosadašnjem toku postupka apsolutno blagovremeno reagovala u skladu sa Espo konvencijom, te da ni u kom smislu nije zakasnila sa bilo kojom procedurom“.

Bojan Vipotnik

Ocijenio da je sastanak bio izuzetno uspješan, te da je sa najodogovornijeg mjesta potvrđeno da je BiH preduzela apsolutno sve korake predviđene Espo konvencijom, što je i najvažniji zaključak današnjeg sastanka.

I dalje ćemo, sa istom odgovornošću pratiti sve aktivnosti Hrvatske i činiti sve da zaštitimo živote i zdravlje naših građana u slivu Une, rekao je Vipotnik.

Osim njega u delegaciji su bili i Dejan Ćosić, šef kabineta u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Nemanja Galić, član Pravnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva.

Hrvatska prekršila brojne obaveze tokom namjere da na Trgovskoj gori izgradi nuklearni objekat

Vipotnik je rekao da su informisali Sekretarijat o  brojnim kršenjima preuzetih obaveza od strane Hrvatske tokom namjere da na Trgovskoj gori izgradi nuklearni objekat  i da je, radi uključivanja BiH kao pogođene strane u postupak koji se sprovodi u Republici Hrvatskoj, od Republike Hrvatske zatraženo da se ekspertima iz BiH omogući da prisustvuju istraživanjima na terenu Čerkezovca – Trgovske gore, tim prije što postoje argumenti da odabrana lokacija ne zadovoljava niti jedan parametar za izgradnju nuklearnog objekta, ali da nije dobijena  dozvola za prisustvo BiH strane istražnim radovima, zbog čega istraživanja vrše na teritoriji BiH, jer se radi o području istih ili sličnih karakteristika.

„Informisali smo naše domaćine da su u martu 2023. godine započete aktivnosti procjene uticaja na životnu sredinu u Republici Hrvatskoj za projekat izgradnje Centra za gospodarenje otpadom, kako su zvanično nazvali osporavni nuklearni objekat na Trgovskoj gori, te da je  BiH službenim putem obavijestila Republiku Hrvatsku o namjeri učestvovanja u postupku procjene uticaja na životnu sredinu i dostavila konstruktivne primjedbe i odgovore na  Zahtjev za određivanje obima i sadržaja studije uticaja na životnu sredinu, a tražili smo da se izvrši korekcija i dopuna tog akta i ponovno dostavi institucijama BiH na razmatranje“, rekao je ministar.

Studija uticaja na životnu sredinu nije u skladu sa Espo konvencijom

Sekretarijat je upoznat da je u septembru 2023. godine iz Hrvatske dostavljen akt kojim je određen obim i sadržaj studije u kojem nije navedeno na koji način su primjedbe i sugestije iz BiH uzete u razmatranje, nego je navedeno da buduća Studija uticaja na životnu sredinu „treba da uzme u obzir“ mišljenje iz BiH.

U Uputi čak nije ni navedeno da Studija mora da sadrži poseban dio sa informacijama o mogućim uticajima na životnu sredinu na teritoriji BiH i mjerama koje su relevantne da se taj uticaj smanji ili svede na dozvoljenu mjeru, a što je utvrđeno odredbama Espo konvencije. Pored navedenog, posebno smo istakli da nije jasno na osnovu kojih parametara je izvršen odabir lokacije Trgovska gora u odnosu na alternativne lokacije koje se i ne spominju u dokumentu za koji je dostavljena notifikacija u BiH, navedeno je u saopštenju iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *