Vlada Republike Srpske : do kraja godine mjere za suzbijanje sive ekomomije

Vlada Republike Srpske će do kraja 2023. godine imati gotove mjere koje će se odnositi na suzbijanje sive ekonomije u oblasti rada i plata

Vlada Republike Srpske i resorni ministri razmatraće u narednim mjesecima sa poslovnom zajednicom mjere i aktivnosti koje će biti planirane u programu ekonomskih reformi i budžetu za 2024. godinu.

U oblasti poreske politike vodiće se računa o očuvanju fiskalne stabilnosti budžeta i fondova socijalne sigurnosti i stvaranju optimalnih uslova za poslovanje u Srpskoj, rečeno je Srni u Ministarstvu finansija.


Vlada Republike Srpske će do kraja godine imati gotove mjere koje će se odnositi na suzbijanje sive ekonomije u oblasti rada i plata.

U Ministarstvu su naglasili da je Vlada Republike Srpske opredijeljena za dalje stvaranje stimulativnog privrednog ambijenta kroz poresku politiku, koji će doprinijeti jačanju konkurentnosti, stvaranju boljih uslova za rad i snažniji rast bruto domaćeg proizvoda.

U okviru poreske reforme rasterećenja rada od 2018. godine do danas izvršeno je višestruko rasterećenja rada, jer je došlo do povećanja osnovnog ličnog odbitka sa 200 KM na 1.000 KM, smanjenja zbirne stope doprinosa sa 33 na 31 odsto, smanjenja stope poreza na dohodak od ličnih primanja sa 10 na osam odsto, te povećanje ličnog odbitka za izdržavane članove porodice u stoodstotnom iznosu.

Osnovni lični odbitak u Republici Srpskoj iznosi 511 evra, dok je u Federaciji BiH /FBiH/ 153 evra.

U Republici Srpskoj zbirna stopa doprinosa na bruto platu iznosi 31 odsto bruto plate, dok u FBiH iznosi 41,5 odsto, u Srbiji je 35,05 odsto, a u Hrvatskoj 36,5 odsto bruto osnovice plate.

Poreski klin, koji odražava poresko opterećenje, odnosno učešće poreza i doprinosa u bruto plati, u Republici Srpskoj iznosi 34,1 odsto posmatrano za neto platu od 1.000 KM, a 2018. godine je iznosio 38,5 odsto bruto plate.

Sredstva kojih se budžet Republike Srpske odrekao u korist poslovne zajednice, u periodu kada se privreda suočavala sa posljedicama kovida 19 i fluktuacijom cijena nafte na inostranim tržištima, a stanovništvo sa inflacijom, usmjerena su za snaženje privrede, stvaranje boljih uslova rada, dok je određeni broj poslodavaca povećao plate zaposlenih.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *