Skraćeno vreme za dobijanje priključka na struju u Srbiji – troškovi i dalje problem 

Za priključak nove kuće ili zgrade na energetsku mrežu potrebno je proći pet administrativnih koraka, a već na prvom u proseku se čeka 12 dana, što je značajno poboljšanje u odnosu na poslednji Doing business izveštaj Svetske banke za 2022. kada je za dobijanje uslova za priključenje bilo neophodno 28 dana.

NALEDOV-a analiza, koja je obuhvatila 37 elektrodistribucija u našoj zemlji pokazala je da najuspešnije elektrodistribucije zahteve rešavaju za šest do osam dana (Loznica, Sombor i Kruševac), što je brže od zakonskog roka koji rešavanje zahteva ograničava na 15 dana.
S druge strane, na začelju su Kraljevo, Novi Sad i Mladenovac za čije je uslove potrebno sačekati od 24 do 32 dana, navodi se u biltenu NALED-a. 

Nepoštovaje rokova i nejasan iznos visine taksi

Ono što predstavlja dodatni izazov za svakog investitora jeste da ovaj korak nosi i najveće finansijsko opterećenje jer je potrebno platiti različite takse i naknade odnosno trošak za terenske radove elektrodistribucije na obezbeđivanju priključka. 

“Problem sa obradom zahteva za priključenje nije nov, na njega smo ukazivali godinama. Nepoštovanje rokova i predugo čekanje, potreba da investitori pozovu službenike ponaosob da bi proverili status svog predmeta i nesaglasnost oko iznosa taksi koje je potrebno platiti, najčešći su izazovi”, rekla je šefica Jedinice za imovinu i investicije u NALED-u Jasmina Radovanović.

Kako je istakla, kompleksan regulatorni okvir i predvidivost visine očekivanih troškova za priključenje uz pribavljanje potrebne dokumentacije gotovo je nemoguća misija za buduće korisnike, što utiče na efikasnost postupka i tu je potrebno napraviti pomake.

Radovanović dodaje da su ranija istaživanja pokazala da čak 95 odsto ispitanika smatra da je trošak priključenja na struju nesrazmerno visok u poređenju sa uslugom. 

Preporuke NALED-a

U NALED-ovoj Sivoj knjizi 15, čak tri preporuke bave se ovom temom, a jedan od ključnih predloga je da imaoci javnih ovlašćenja (u ovom slučaju elektrodistribucije), ne naplaćuju naknadu za uslove za projektovanje i priključenje što je nedavno i usvojeno kroz amandman na izmene Zakona o planiranju i izgradnji za objekte A i B kategorije.

Dugoročno rešenje bilo bi i uspostavljanje digitalne platforme za izradu planskih dokumenata, kako bi investitori i projektanti na jednom mestu, efikasno i transparentno, mogli sami da saznaju koji su uslovi za priključenje, što bi ubrzalo infrasturkturni razvoj i suzilo prostor za korupciju. 

Nakon dobijanja lokacijskih uslova, sledi najduži korak, a to su radovi elektrodistribucije na obezbeđivanju priključka i tehnička kontrola. U poslednjem Doing business izveštaju, elektrodistribucije su taj posao završavale u proseku za 89 dana. 

 Za preostala tri koraka – inspekcija unutrašnjih instalacija, potpisivanje ugovora s EPS-om i instalacija brojila – potrebno je još 12 dana tako da je za celokupni posao bilo neophodno strpljenje u trajanju od 125 dana. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *