Republika Srpska: počinje Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima

Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima (APED 2024) na teritoriji Republike Srpske počinje u ponedjeljak 3. juna 2024. godiine, a sprovodiće je Republički zavod za statistiku.

Anketa o potrošnji energije u domaćinstvima APED 2024 ima za cilj da obezbijedi prikupljanje statističkih podataka o krajnjoj energetskoj potrošnji i njenoj strukturi u domaćinstvima sa posebnim osvrtom na korišćenje obnovljivih izvora energije.

Anketiranje se realizuje na uzorku od oko 2 500 domaćinstava iz Republike Srpske, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će anketiranje obavljati telefonskim putem. 

Prikupljeni podaci strogo su povjerljivi i koristiće se isključivo u statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/03).

Republički zavod za statistiku pozvao je sve da prihvatite saradnju i odgovore na postavljena pitanja anketara i time daju svoj doprinos u realizaciji ove aktivnosti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *