Republika Srpska: ističe rok za prijavu energetski ugroženim domaćinstvima

Javni poziv za prijavu lica za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja u Republici Srpskoj otvoren je još tri dana, a nadležne institucije pozivaju penzionere sa najnižim primanjima i građane starije od 65 godina da se prijave na konkurs kako bi dobili novac i time olakšali muke za predstojeću grijnu sezonu.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS objavilo je 3. maja javni poziv za prijavu lica starijih od 65 godina i korisnika najniže penzije za dodjelu pomoći za troškove grijanja, ali u centrima za socijalni rad u Srpskoj navode da veliki broj građana nije informisan o ovom vidu pomoći. Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

U javnom pozivu navedeno je da lica starija od 65 godina imaju pravo na tu pomoć ako nemaju nikakvih ličnih primanja, te ako žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu u posljednja tri mjeseca ne prelaze iznos od 350 maraka.

Kada je riječ o penzionerima, uslov za dodjelu pomoći je da su oni korisnici penzije od 275,29 KM ili 330,37 KM, ali i da žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu u posljednja tri mjeseca ne prelaze iznos od 350 KM.

Penzioneri i lica starija od 65 godina prijavu dostavljaju centrima za socijalni rad u svojoj lokalnoj zajednici.

Finansijska pomoć za troškove grijanje biće dodijeljena na osnovu podataka iz službenih evidencija, odnosno bez prijavljivanja na javni poziv i korisnicima prava na novčanu pomoć, ali i licima koja ostvaruju pravo na dodatak na djecu. Pomoć je predviđena i za nezaposlene borce od prve do pete kategorije mlađe od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog primanja, ali i borcima od prve do pete kategorije starijim od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima nalaze u stanju socijalne potrebe.

Centri i službe za socijalni rad provjeriće sve u roku pristigle prijave, te sastaviti spisak onih čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu novca u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Nakon toga Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite utvrdiće pojedinačni iznos po domaćinstvu u skladu sa raspoloživim novcem.

EU je polovinom aprila dodijelila BiH 70 miliona evra pomoći za suzbijanje posljedica poskupljenja energenata. Od tog iznosa, 20 miliona biće usmjereno ka preduzećima, a preostalih 50 miliona prama stanovništvu, odnosno domaćinstvima.

Dokumentacija

  • dokaz o prebivalištu (npr. uvjerenje/obavještenje o prebivalištu ili kopija lične karte),
  • uvjerenje Poreske uprave o oporezivim prihodima podnosioca prijave i članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv
  • uvjerenje Fonda za penzijsko i invalidsko osigurnje o ostvarenim pravima i iznosu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja podnosioca prijave i članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv ili uvjerenje da nisu korisnici prava,
  • dokaz o posjedovanju tekućeg računa (ukoliko isti posjeduje).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *