Još sutra prijave za finansiranje grijanja u RS – podnesite prijavu, dokumentaciju dostavite kasnije, poručuju nadležni

Javni poziv za prijavu lica za dodjelu finansijske pomoći za troškove grijanja u Republici Srpskoj, koji je objavljen 3. maja, ističe u četvrtak, 18. maja.

Budući da rok za prijavu ističe sutra, dovoljno je da ova lica, do kraja roka, odnosno 18. maja, centrima za socijalni rad u mjestima u kojima žive, podnesu samo prijavu, dok ostalu potrebnu dokumentaciju mogu da dostave i nakon tog roka, izjavio je pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Vladimir Makarić.

Na javni poziv mogu da se prijave lica starija od  65 godina, koja ne ostvaruju lična primanja i koja žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu u posljednja tri mjeseca ne prelaze iznos od 350 maraka, te korisnici najniže penzije u iznosu od 275 KM, odnosno 330 KM.

Dokumentacija podrazumijeva dokaz o prebivalištu (npr. uvjerenje/obavještenje o prebivalištu ili kopija lične karte), uvjerenje Poreske uprave o oporezivim prihodima podnosioca prijave i članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv, uvjerenje Fonda za penzijsko i invalidsko osigurnje o ostvarenim pravima i iznosu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja podnosioca prijave i članova domaćinstva za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je raspisan javni poziv ili uvjerenje da nisu korisnici prava, dokaz o posjedovanju tekućeg računa (ukoliko isti posjeduje).

Centri i službe za socijalni rad provjeriće sve u roku pristigle prijave, te sastaviti spisak onih čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu novca u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Nakon toga Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite utvrdiće pojedinačni iznos po domaćinstvu u skladu sa raspoloživim novcem.

Finansijska pomoć za troškove grijanje biće dodijeljena na osnovu podataka iz službenih evidencija, i bez prijavljivanja na javni poziv, sljedećim licima:

  • korisnicima prava na novčanu pomoć po osnovu zakona kojim se uređuje oblast socijalne zaštite,
  • korisnicima prava na dodatak na djecu po osnovu zakona kojim se uređuje oblast dječije zaštite,
  • nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina, koji su korisnici mjesečnog novčanog primanja na osnovu Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske od prve do pete kategorije,
  • borcima od prve do pete kategorije starijim od 60 godina, koji se prema ažuriranim podacima iz evidencije Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite nalaze u stanju socijalne potrebe.

EU je polovinom aprila dodijelila BiH 70 miliona evra pomoći za suzbijanje posljedica poskupljenja energenata. Od tog iznosa, 20 miliona biće usmjereno ka preduzećima, a preostalih 50 miliona prama stanovništvu, odnosno domaćinstvima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *