Evropska unija će uštediti 100 milijardi evra zahvaljujući novim kapacitetima sunca i vjetra

Evropska unija će, u periodu 2021-2023. godina uštediti 100 milijardi evra, zahvaljujući novim kapacitetima sunca i vjetru – procjene su Međunarodne agencije za energiju

Potrošači električne energije u Evropskoj uniji uštediće oko 100 milijardi evra u periodu 2021.-2023. zahvaljujući dodatnoj proizvodnji električne energije iz novoinstalisanih solarnih i vjetroelektrana.

Procjene Međunarodne agencije za energiji (IEA) pokazuju da bi bez rasta solarnih i vjetroelektrana, u periodu 2021-2023. godine, prosječne veleprodajne cijene električne energije bile veće za oko 3% u 2021. godini, 8% u 2022. i 15% u 2023. godini.


Kumulativni troškovi električne energije smanjuju se zbog dodavanja solarne i vjetra energije ( u milij. evra)
Prosječne veleprodajne cijene električne energije u Evropskoj uniji, stvarna i u scenariju bez dodavanja OIE, 2021.-2023.
Izvor: IEA

To bi povećalo troškove snabdijevanja električnom energijom za cijelu Evropsku uniju za oko 100 milijardi evra.

Očekuje se da će ukupni investicioni troškovi postavljanja solarnih i vjetroelektrana u periodu 2021-2023. iznositi oko 200 milijardi evra

Gotovo 50% ovog investicionog troška, od 200 milijardi, vjerovatno će biti vraćeno u obliku uštede na računima potrošača električne energije – već do kraja 2023. godine, dok će ove elektrane nastaviti davati pogodnosti u narednih 20-25 godina.

EU instalirala dodatnih 90 GW energije sunca i vjetra za dvije godine

Jeftine, nove vjetro i solarne instalacije zamijenile su oko 230 TWh skupe proizvodnje energije iz fosilnih goriva, od početka rata Ukrajini.

To je dovelo do smanjenja veleprodajnih cijena električne energije na svim evropskim tržištima.

Bez povećanja ovih kapaciteta, prosječna veleprodajna cijena električne energije u Evropskoj uniji 2022. godine bila bi viša za 8%.

Bez povećanja solarnih i vjetro kapaciteta, struja u EU bi bila skuplja 8 % u 2022.

Evropska unija je 2021. i 2022. dodala skoro 90 GW solarnih i vjetroelektrana.Ovaj kapacitet je “zamijenio” skoro 10% proizvodnje kamenog uglja i prirodnog gasa, potiskujući najskuplje elektrane sa tržišta i efektivno snižavajući cijenu za sve potrošače.

Osim toga, očekuje se da će još 60 GW solarne i vjetroenergije biti dodato 2023. godine, što će, ove godine, zamijeniti skoro 20% proizvodnje izn uglja i gasa.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, isporuka ruskog prirodnog gasa u Evropsku uniju gasovodom smanjena je za 80% od 2021. do 2022. godine. Ovaj oštar pad poklopio se sa višegodišnjim najnižim nivoom proizvodnje hidro i nuklearne energije u Evropi.

  • U periodu od januara 2021. do avgusta 2022. godine prosječna mjesečna cijena prirodnog gasa porasla je deset puta, a cijena kamenog uglja peterostruko.

Kao rezultat toga, troškovi proizvodnje električne energije iz prirodnog gasa, koji obično određuju cijenu električne energije na većini veleprodajnih tržišta EU, porasli su do neviđenih nivoa i dostigli skoro 800 EUR/MWh za gasne turbine otvorenog ciklusa (OCGT) i 500 EUR/MWh za plinske turbine s kombiniranim ciklusom (CCGT).

Zbog naglog povećanja cijena prirodnog gasa i uglja u periodu 2021-2022., potrošači na veleprodajnom tržištu, kao što su trgovci na malo ili velike kompanije s ograničenim energetskim portfeljima s fiksnim ugovorima i bez jakih pozicija zaštite, morali su kupovati električnu energiju po cijenama 15 do 20 puta višim od prosjeka za period 2015-2020. godina.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *