Evopska unija usvojila Zakon o smanjenju emisije metana iz energetskog sektora

Savjet Evropske unije usvojio je Zakon o smanjenju emisije metana iz energetskog sektora.

Prva pravila EU koja ograničavaju emisiju metana iz energetskog sektora u Evropi i širom svijeta danas su postala zakon. Podaci zasnovani na praćenju više od 430 naftnih i gasnih lokacija između februara 2021. i marta 2023. godine, pokazali su da je zagađenje metanom i dalje široko rasprostranjeno, sa 881 izvorom emisija u 15 zemalja Evrospke unije.

Nova zakon obavezuje industriju fosilnog gasa, nafte i uglja u Evropi da mjeri, prati, izvještava i verifikuje emisije metana  u skladu sa najvišim standardima praćenja,  i da preduzme mere za njihovo smanjenje.  

Od operatera za gas, naftu i ugalj u EU se zahtijeva da zaustave rutinsko spaljivanje koje se može izbjeći i da smanje spaljivanje i odzračivanje u situacijama kao što su hitni slučajevi, tehnički kvarovi ili kada je to neophodno iz bezbjednosnih razloga.

Nacionalne vlasti će provoditi periodične inspekcije kako bi provjerile i osigurale usklađenost operatera sa zahtjevima zakona, uključujući preduzimanje naknadnih mjera za popravku.

Budući da EU uvozi veliki dio fosilne energije koju troši, zakon će pomoći da se smanji emisija metana iz uvezenih fosilnih goriva. Zakon će progresivno uvoditi strože zahtjeve kako bi se osiguralo da izvoznici postepeno primjenjuju iste obaveze praćenja, izvještavanja i verifikacije kao i operateri iz EU.

Metan je drugi najveći faktor koji doprinosi globalnom zagrijavanju i zagađenju vazduha nakon CO 2 i čini trećinu emisija stakleničkih gasova, šteteći okolini i zdravlju. Sa konačnim usvajanjem zakona o metanu u EU, sada imamo sredstva za jasniji uvid u glavne izvore emisije metana u energetskom sektoru. To će povećati transparentnost i obezbijediti alate potrebne za smanjenje ovih snažnih emisija, kako u EU tako i na globalnom nivou.

Kadri Simson

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *