EPBiH predlaže nove, veće cijene električne energije u Federaciji BiH

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) dostavila je Regulatornoj komisiji za energiju prijedlog za nove, veće cijene električne energije za snabdijevanje krajnjih kupaca u Federaciji BiH.

Prijedlog je usvojen na 35. sjednici Nadzornog odbora EPBiH održanoj 24. maja 2024. godine. Prosječna cijena snabdjevanja (energija+mrežarina) za domaćinstva, u slučaju da prijedlog bude prihvaćen, povećala bi se za 10 %, a za kategoriju ostala potrošnja na 0,4 kV 8,1 %.

Predloženi datum početka primjene novi cijena je 1. avgust 2024. godine. Prema projekcijama EPBiH povećanje prhoda po osnovu povećanja cijena u periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2024. godine iznosi 15,7 miliona KM.

Domaćinstva

U kategoriji domaćinstava, definisane su dvije tarifne grupe na osnovu načina obračuna potrošnje električne energije i to prva grupa kojoj se struja obračunava prema jedinstvenom tarifnom stavu tokom dana i druga grupa kojima se obračun potrošnje vrši prema manjim i većim dnevnim stavovima.

Domaćinstva sa dvotarifnim brojilima tokom zimskog računanja vremena će imati povoljniju tarifu i to:

  • od ponedjeljka do subote u periodima od 00:00 do 07:00, od 13:00 do 16:00 i od 22:00 do 24:00 sati,
  • dok će nedjeljom niža tarifa važiti cijeli dan.

Slični principi primjenjuju se i za ostalu potrošnju, s odgovarajućim prilagođavanjima za ljetno i zimsko računanje vremena.

Ostala potrošnja

Kategorija ostale potrošnje uključuje pet tarifnih grupa, od kojih treća (III) tarifna grupa obuhvata različite vrtiće, jaslice, domove za smještaj djece i starijih osoba, vjerske objekte, kuhinje humanitarnih organizacija, privredna društva, ustanove i organizacije lica sa invaliditetom, koja posjeduju odgovarajuće brojilo i kojima se struja obračunava prema jedinstvenom tarifnom sisitemu tokom dana.

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), u apriliu 2024. godine, je odbila da da saglanost na uvođenje blok tarifa u Federaciji BiH prilikom obračuna potrošnje struje za domaćinstva. Prijedlog modela podrazumijevao je tri tarife – zelenu, plavu i crvenu, koje bi se u obračunu primjenjivale u zavisnosti od količine utrošene električne  energije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *