Republika Srpska: prihodi od koncesija veći za 14 miliona

Prihodi od koncesija u Republici Srpskoj, u 2023. godini, iznosii su 65 miliona KM i za oko 14 miliona su veći u odnosu na 2022. godinu.

Ovo je navedeno u Izvještaju Komisije za koncesije Republike Srpske, na osnovu podataka Poreske uprave o uplatama koncesionih naknada.

U 2023. godini zaključeno je 28 novih ugovora o koncesiji, najviše iz oblasti elektroenergetike, i to najveći broj za solarne elektrane i za eksploataciju mineralnih resursa.

Prihodi od koncesija porasli su u skoro svim oblastima – elektroenergetike, mineralnih resursa, poljoprivrede i uplate po osnovu jednokratnih koncesionih naknada.

Najveće povećanje, u odnosu na isti period prošle godine, evidentirano je za koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekat: termoelektrana, hidroelektrana, malih hidroelektrana, solarnih elektrana, vjetroelektrane i dr, u iznosu od 7,65 miliona KM.

Hidrološka situacija je u 2023. godini bila izuzetno dobra, pa je veliki broj energetskih objekata ispunio planove proizvodnje energije.

Kada je u pitanju rad termoelektrana, u 2023. godini, sve tri elektrane koje su u komercijalnom radu, uplatile su, u 2023. godini, 18,4 miliona KM na ime koncesione naknade.

Koncesiona naknada dijeli se između budžeta Republike Srpske i budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji obavlja koncesiona djelatnost u odnosu:

− 30:70 za razvijene jedinice lokalne samouprave,
− 30:70 za srednje razvijene jedinice lokalne samouprave,
− 20:80 za nerazvijene jedinice lokalne samouprave i
− 10:90 za izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *