EU: udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji 23 %

Udio obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto potrošnji energije nivou EU dostigao je 23 % u 2022 godini. U poređenju sa 2021. godinom, to je povećanje od 1,1 %.

Ukupno 17 od 27 članica EU izvijestilo je o udjelima ispod prosjeka Evrospke unije od 23,0 % u 2022. godini.

Revidiranom Direktivom o energiji iz obnovljivih izvora povećava se cilj EU za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. godine sa 32 % na 42,5 % (s ciljem njegova povećanja na 45 %).

Zbog toga države članice EU-a trebaju pojačati svoje napore kako bi zajednički ispunile novi cilj EU-a za 2030., koji zahtijeva povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj bruto potrošnji energije EU-a za gotovo 20 %.

Ukupan procenat energije iz obnovljivih izvora u 2022. godini / Izvor: Eurostat
Švedska ima najveći udio energije iz obnovljivih izvora  

Švedska predvodi države članice EU, sa gotovo dvije trećine (66,0 %) konačne bruto potrošnje energije u 2022. iz obnovljivih izvora.

Ova zmečlja se prvenstveno oslanjala na hidroelektrane, vjetroelektrane, kruta i tekuća biogoriva, kao i na toplotne pume.

Slijedi je Finska (47,9 %), oslanjajući se i na hidroelektrane, vjetroelektrane i kruta biogoriva, ispred Latvije (43,3 %), koja je uglavnom zavisila od hidroelektrana i Danska (41,6 %). Slijedi Estonija (38,5 %), većina obnovljivih izvora energije dobijena je iz energije vjetra i krutih biogoriva.

Portugal (34,7 %) oslanjao se na kruta biogoriva, vjetroelektrane, hidroelektrane i toplotne pumpe, dok je Austrija (33,8 %) uglavnom koristila hidrogoriva i kruta biogoriva.

Najniži udio obnovljivih izvora energije zabilježen je u Irskoj (13,1 %), Malti (13,4 %), Belgiji (13,8 %) i Luksemburgu (14,4 %).  

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *