Inicijativa za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini – godišnji sastanak 27. i 28. novembra

Godišnji sastanak Inicijativa za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini biće održan 27. i 28. novembra/studenog 2023. u Briselu a biće moguće i online učestvovanje.

Događaj će okupiti razne grupe učesnika, uključujući javne vlasti, međunarodne organizacije, predstavnike energetske industrije i civilnog društva, s ciljem podsticanja na otvorenu raspravu.

Sastanak će poslužiti kao platforma za ove učesnike da se uključe u direktne razgovore o sadašnjem statusu, preprekama i potencijalnim načinima za postizanje pravedne tranzicije na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini.

Događaj će obuhvatiti različite teme, uključujući:

  •   integraciju pravednog prelaza u nacionalne energetske i klimatske planove
  •  osvrte na tehničku pomoć i pripreme ulaganja
  •  upravljanje i mehanizme uključivanja dionika kako bi se olakšala pravedna tranzicija
  •  pristup međunarodnim, javnim i privatnim finansijam
  •  izgradnju kapaciteta za upravljanje pravednom tranzicijom

DNEVNI RED – RADNU AGENDU POGLEDAJTE OVDJE

Biće dostupni prevodi na albanski, bosanski, hrvatski, engleski, makedonski, crnogorski, srpski i ukrajinski. Inicijativa za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini, poziva sve zainteresirane da se pridruže godišnjem sastanku inicijative.

LINK ZA PRIJAVU

O Inicijativi za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Inicijativa za regije s ugljem u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini stvorena je s ciljem pomoći zemljama i regijama koje koriste ugalj u tranziciji prema klimatski neutralnoj ekonomiji, istovremeno osiguravajući pravednost te tranzicije. Ona podstiče dijalog među regijama, kao i među dionicima, kroz dijeljenje znanja, izgradnju kapaciteta i program razmjene između regija uglja na Zapadnom Balkanu, Ukrajine i EU.

Inicijativu za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini predvodi Evropska komisija, u saradnji sa šest međunarodnih partnera:  Svjetskom bankom, Sekretarijatom Energetske zajednice, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), poljskim Nacionalnim fondom za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama (NFOSiGW), i Evropskim koledžom iz Natolina.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *