Elektroprivreda Republike Srpske otkazala kolektivni ugovor za zaposlene

Kolegijum direktora Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” donio je Odluku o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u Elektroprivredi RS, a Sindikalnoj organizaciji Matičnog preduzeća uputio je poziv za pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora, i to za srijedu, 15. novembar.

Imajući u vidu jasne odredbe Zakona o električnoj energiji i akte Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, koje definišu da je djelatnost distribucije strogo regulisana djelatnost, te da elektrodistributivna preduzeća u sistemu Holdinga imaju obavezu da svoje poslovanje prilagođavaju regulatorno odobrenim okvirima, donesen je jednoglasan zaključak o potrebi odvojenog kolektivnog pregovaranja.

Slijedom navedenog, a na osnovu zaprimljenih odluka i podnesaka od strane distributivnih preduzeća, kojim su isti istakli neophodnost odvojenog kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, i povlačenja saglasnosti i ovlaštenja da se u njihovo ime pregovara, dana 03.11.2023. godine donesena je Odluka o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u MH “Elektroprivreda Republike Srpske”.

U skladu sa odredbama Zakona o radu, odredbe Kolektivnog ugovora važe najviše 60 dana od dana podnošenja otkaza Kolektivnog ugovora, a u roku od 15 dana Poslodavci u sistemu MH „ERS“ imaju zakonsku obavezu da otpočnu pregovaranje sa sindikalnim organizacijama u svojim preduzećima, a sve s ciljem zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Odvojeno posmatrati elektrodistributivna preduzeća i matično preduzeće

Intencija je da se s obzirom na elektroprivredne djelatnosti, odvojeno posmatraju elektrodistributivna preduzeća, proizvodna preduzeća i Matično preduzeće koje se bavi trgovinom i snabdijevanjem električnom energijom. S tim u vezi Poslodavac MH „ERS“ MP a.d. Trebinje je uputio poziv za pregovore sa Sidnikalnom organizacijom Matičnog preduzeća za srijedu (15.11.2023. godine).

U procesu odvojenog kolektivnog pregovaranja je bitno sagledati sva primanja zaposlenih, sa osnovnim ciljem razdvajanja rada od nerada, i pokušati iznaći mogućnosti za veća primanja radnika u proizvodnim preduzećima.

Izvor: ERS

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *