Za javne investicije u BiH utrošena trećina planiranih sredstava

Na projekte planirane i uključene u Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH od 2022. do 2024. godine lani je utrošeno 97,7 miliona KM ili 33,37 odsto od planirano.

Ovo se navodi u informaciji o utrošku sredstava u protekloj godini kojima su finansirani projekti uključeni u ovaj program.

Informacija obuhvata podatke o 144 projekta, i to 73 projekta u implementaciji, 30 završenih projekata, sedam projekata koji su promijenili status tokom 2022. godine i 34 projekta koji su naknadno prijavljeni i nisu bili u Programu javnih investicija/Razvojno-investicionom programu institucija BiH od 2022. do 2024, a imali su realizaciju lani.

Na 110 projekata planiranih i uključenih u ovaj program, ukupno vrijednih 1,214 milijardi KM u 2022. godini, utrošeno je 97,7 miliona KM, što predstavlja 33,37 odsto realizacije plana za prošlu godinu.

Od ukupno utrošenih sredstava u 2022. godini, oko 48 odsto se odnosi na investicije u socioekonomski razvoj /RIP/, a oko 52 odsto na izgradnju administrativno-tehničkih kapaciteta.

Informacija sadrži i pregled finansijske realizacije 34 projekta koje je naknadno prijavilo 11 institucija BiH, ukupne vrijednosti 175,76 miliona KM, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Za njihovu realizaciju je u 2022. godini utrošeno 52,35 miliona KM, a svi naknadno prijavljeni projekti finansiraju se iz inostranih grant sredstava, dok 12 projekata ima i sufinansiranje iz domaćih budžetskih sredstava.

Savjet ministara usvojio je danas Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH za period od 2024. do 2026. godine, koji sadrži podatke o 268 projekata ukupne vrijednosti 2,6 milijardi KM, od čega se 1,26 milijardi KM odnosi na 122 projekta u implementaciji, 35,76 miliona na 21 odobreni projekt, a 1,3 milijarde KM na 125 kandidovanih projekata.

Od ukupne vrijednosti svih projekata, 2,06 milijardi KM se odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 543,39 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte.

Vrijednost projekata koji direktno doprinose socioekonomskom razvoju i koji su svrstani u razvojno-investicijski program iznosi 959,34 miliona KM, a vrijednost ostalih projekata iznosi 1,6 milijardi KM.

Program javnih investicija/Razvojno-investicioni program institucija BiH je instrument planiranja koji omogućava bolje korištenje budžetskih sredstava i pruža bolji pristup stranim izvorima finansiranja, a služi i kao osnova za izradu kapitalnih rashoda institucija BiH, koji sadrže pregled kapitalnih projekata koji će se realizovati u idućem planskom periodu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *