Ulazak BiH u EU podržava 73,3 % građana – više u Federaciji, manje u RS

Ulazak BiH u EU podržava 73,3 % građana, navodi se u istraživanju Direkcije za evropske integracije

Savjet ministara BiH usvojio je Informaciju Direkcije za evropske integracije o rezultatima istraživanja javnog mnjenja “Stajališta građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu integracija u Evropsku uniju“, provedenog u maju i junu 2023. godine na uzorku od 1.200 ispitanika na nivou cijele BiH.

U periodu provođenja istraživanja 73,3 % ispitanika je podržalo ulazak BiH u Evropsku uniju, što je za 4,1 % manje u odnosu na istraživanje iz prethodne godine.

Ulazak u Evropsku uniju je podržalo :

86 % ispitanika iz Federacije Bosne i Hercegovine,

50,6 % ispitanika iz Republike Srpske i

71,5 % ispitanika iz Brčko Distrikta BiH.

EU privlačna zbog slobode kretanja ljudi, robe i kapitala

Najviše ispitanika, i to 36,3 %, koji podržavaju ulazak BiH u EU kao glavni razlog navode slobodu kretanja ljudi, robe i kapitala, dok 30,5 % njih izdvaja garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, a 22,4 % poštovanje zakona i propisa. Istovremeno, kao razlog podržavanja 9,1 % ispitanika navodi unapređenje infrastrukture.

Više od polovine ispitanika (52,7 %) koji ne podržavaju ulazak BiH u EU kao najčešći razlog navodi strah od većih troškova života i poreza, dok 17,5 % ispitanih smatra kako je razlog gubitak raznolikosti kultura, a 13,2 % odgovorilo je kako je to prevelika centralizacija.

Na pitanje koja je reforma neophodna za unapređenje svakodnevnog života bh. građana gotovo polovina ili 46,6 % ispitanika je navela borbu protiv korupcije, 18,3 % smatra kako je neophodna reforma sudova i tužilaštava, 17,6 % ispitanika je navelo potrebu smanjena poreskih opterećenja, 10,3 % ispitanih neophodnom smatra reformu socijalnog sistema, a tek njih 4,9 %  je navelo reformu javne uprave.  

Najviše ispitanika (50,7 %) smatra da bi najveću korist od ulaska BiH u EU imali mladi, a 16,3 % odgovorilo je kako će to biti političari.

Ukupno 40,9 %  ispitanika smatra kako politizacija prosesa integrisanja u najvećoj mjeri otežava integraciju BiH u EU, što je više za 1,8 % u odnosu na godinu ranije, dok je  nespremnost za promjene kao razlog navelo 23,3 % građana.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *