Ugovor o dodjeli koncesije u BPK za vjetro i solarne elektrane

Ugovor o dodjeli koncesije u Bosansko-podrinjskom kantonu BPK za izradu, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje vjetro i solarnih elektrana na lokalitetima VE „Kacelj“, FNE „Jahorina“ FNE „Jahorina 1“ i FNE „Jahorina 2“, čija je ukupna snaga 800 MW, potpisan je u Goraždu.

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona BPK Goražde Edin Ćulov i direktor kompanije “TLG” Travnik Zoran Vujinović su potpisali ugovor o dodjeli koncesije za izradu, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje jedne vjetroelektrane i tri solarne elektrane.

Prema ocjeni predstavnika Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, riječ je o veoma povoljnom ugovoru i veoma ozbiljnom partneru kojem se koncesija dodjeljuje na period od 30 godina, a kako je istaknuto značajan je sa aspekta privrednog razvoja i ekonomskog jačanja Kantona, s obzirom da se kroz uplatu jednokratnih i tekućih koncesionih naknada očekuju značajni prihodi u budžetu BPK Goražde i lokalnih zajednica u njegovom sastavu.

Koncesije donose milionske prihode u budžet BPK

„Današnje potpisivanje je prva faza realizacije jednog od najvažnijih projekata za BPK Goražde, čija je vrijednost prema projekcijama blizu 800 miliona eura. Uz podršku Komisije za koncesije i Ministarstva za privredu te predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti našeg kantona, uspjeli smo stvoriti mogućnosti za velika investiciona ulaganja u proizvodnju električne energije na našim prostorima. Uplatom koncesionih naknada te naknada za izdavanje neophodnih dozvola za građenje, očekuje se povećanje prihoda u budžet našeg kantona, koji se projeciraju na iznos od deset do dvanaest miliona KM“-nakon potpisivanja kazao je premijer Ćulov.

Kada je riječ o implementaciji ovih projekata, prema riječima direktora Vujinovića postoji metodologija u razvoju ovih projekata a prema planu prvi projekat trebao bi se implementirati za dvije godine. Radi se o solarnom parku od 200MW a što se tiče vjetro parka, iskustva privrednog društva „TLG“d.o.o. iz Travnika su velika u razvoju projekata, ali njihova realizacija zahtjeva jako velika istraživanja i analize.

 „Ono što će sad uslijediti, su analize i konsultacije sa Ministarstvom prostornog uređenja, s obzirom da će se svi prostori koji se nalaze na ovim lokalitetima a koji su zaštićeni po bilo kojem osnovu, biti isključeni od bilo kakvog uticaja. Zatim slijede aktivnosti pretvorbe zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko kao i ostali postupci u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i građenju“, pojasnio je direktor Vujinović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *