FBiH : pola miliona KM subvencija za kupovinu električnih automobila

Vlada Federacije BiH odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 498.000 KM u vidu subvencija za kupovinu električnih automobila, kao i hibridnih automobila koja posjeduju električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije danas je donijela Odluku o izboru korisnika budžetskih sredstava u svrhu podsticaja pri kupovini električnih automobila.

Sredstva su utvrđena u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi pojedincima – poticaj pri kupovini električnih automobila“.

Odlukom se korisnicima odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 498.000 KM u vidu subvencije za kupovinu 89 novih automobila, isključivo na električni pogon, kao i hibridnih automobila koja posjeduju električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Podticajna sredstva biće isplaćena iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu, Tekući transferi pojedincima – Poticaji pri kupovini električnih automobila. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima finansijskog poticaja sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana, a korisnicima koji zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom sredstva će biti uplaćena na njihove račune.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *