Šta donose nova pravila za kupce-proizvođače u Srbiji

Nova pravila za kupce-proizvođače (prozjumere) električne energije u Srbiji, koja važe 1. jula, predviđaju da za status prozjumera mogu aplicirati domaćinstva sa elektranama na krovu snage 10,8 kW, odnosno ostali kupci proizvođači u koje spada kompletna industrija i drugi privredni subjekt mogu aplicirati za elektrane do 150 kW.

Prelazni period koji je podrazumevao ograničenja za prozjumere za pravna lica do 5 MW prestao je da važi 1. jula, ali svi koji su proceduru započeli po starim pravilima, mogu da završe proces i upišu se u registar prozjumera.

Izmene Zakona o energetici omogućiće status aktivnog kupca za elektrane snage veće od 150 kW.

Broj kupaca-proizvođača električne energije u Srbiji iz dana u dan raste – trenutno je u Registar prozjumera Elektrodistribucije Srbije upisano 3222 prozjumera ukupne instalisane snage 55,3 MW, prenosu OIE Srbija.

Primetan je pozitivan trend rasta broja kupaca-proizvođača u Srbiji od kada je usvojen Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije aprila 2021. godine, gde  je takođe uveden i definisan pojam prozjumera.

U Srbiji trenutno 3222 prozjumera, većina prozjumera domaćinstva

Kategorija kupac-proizvođač koji je domaćinstvo broji 2375 domaćinstava sa ukupnom instalisanom snagom proizvodnih objekata od 19,25 MW.

Većina prozjumera jesu domaćinstva. Najmanje prozjumera je u kategoriji stambenih zajednica – samo tri zgrade (u Subotici, Pančevu i Nišu) odlučile su se za ovaj vid proizvodnje električne energije, sa instalisanom snagom solarnih elektrana od 69,5 kW.

Na drugom mestu po broju, ali ubedljivom prvom mestu po instalisanoj snazi, nalaze se prozjumeri koji se nalaze u kategoriji Ostali kupci-proizvođači. Njih je 844 sa instalisanom snagom od blizu 36 MW, od čega su 787 pravna lica i 57 fizička lica. Najveći u ovoj grupi, ujedno i najveći prozjumer u Srbiji, jeste kompanija Toyo Tires iz Inđije sa instalisanom snagom od 7,5 MW.

Izvor:OIE Srbija

Udruženje OIE Srbija analiziralo je kategoriju Ostali kupci-proizvođači. Analiza pokazuje da su najbrojniji telekomunikacioni objekti, kojih ima 331 sa instalisanom snagom 3,6 MW, s tim što najveća instalisana snaga – 20,3 MW odlazi na 138 industrijskih objekata. Zanimljivo je i da se u kategoriji Ostali kupci-proizvođači nalazi 13 crkava, devet škola i pet vrtića.

U skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije, kupac-proizvođač je definisan kao krajnji kupac koji je na unutrašnje instalacije priključio sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za snabdevanje sopstvene potrošnje, a višak proizvedene električne energije isporučuje u prenosni sistem, distributivni sistem, odnosno zatvoreni distributivni sistem.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *