Solarne elektrane sve isplativije za domaćinstva u Srbiji

Solarne elektrane su sve isplativije za domaćinstva, naročito nakon nove Uredbe Vlade Srbije.

Računi kupaca-proizvođača koji proizvode energiju za sopstvene potrebe biće dodatno umanjeni nakon što je Vlada Srbije nedavno usvojila novu Uredbu o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača iz obnovljivih izvora energije, saopšteno je iz Centra za unapređenje životne sredine.

Kako je u saopštenju navedeno, time će se povećati isplativost i skratiti period povraćaja investicije u solarne elektrane. 

Kupci-proizvođači su u prethodnom periodu plaćali naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača na ukupno preuzetu električnu energiju, dok je sada ta osnovica promenjena na utrošenu električnu energiju, odnosno, razliku između preuzete i proizvedene električne energije, ukazuje se u saopštenju.

Kako je navedeno, ovom promenom je uklonjena još jedna od barijera za adekvatnu primenu neto-merenja koje je predviđeno za kupce-proizvođače koji su domaćinstva.

Izvršna direktorka Centra za unapređenje životne sredine Ivana Jovčić smatra da je promena načina obračuna naknade za povlašćene proizvođače još jedan korak ka punoj primeni neto-merenja, te da se već sada može reći da je i u Srbiji sve isplativije postati kupac-proizvođač.

Ova promena će, u zavisnosti od rada solarne elektrane i načina potrošnje, dodatno umanjiti račune domaćinstvima koja imaju solarne elektrane za najmanje 10 odsto, ali na osnovu naših iskustava, računamo da će te uštede dostizati i celih 20 odsto, što će u znatnoj meri ubrzati period povraćaja investicije, ali nadam se da će doprineti i bržem rastu broja kupaca-proizvođača u Srbiji.

Ivana Jovičić

Podseća se da je od početka aktivne primene u aprilu 2022. godine i nakon nezadovoljstva prvih kupaca-proizvođača, došlo do nekoliko neophodnih izmena zakona u oblasti finansija, pre svega, Zakona o PDV-u, Zakona o akcizama i Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Svaka sprovedena izmena zakona je doprinela većoj isplativosti proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, a sa ovom najnovijom Uredbom, isplativost je znatno unapređena, smatraju iz Centra za unapređenje životne sredine.

Programski direktor Centra za unapređenje životne sredine Vladan Šćekić misli da će nakon početka primene ove Uredbe najveći deo kupaca-proizvođača biti zadovoljniji svojim računima za električnu energiju i da će ovo biti jedan od motiva da još veći broj građana zakorači u svet proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

“Ono što preostaje je da se i Naknada za pristup distributivnom sistemu (mrežarina) obračunava po istom principu kao što su sve dosadašnje promene urađene, na utrošenu (neto-razliku između isporučene i preuzete) električnu energiju, čime bi i u Srbiji bio u potpunosti ostvaren princip neto-merenja”,

Vladan Šćekić

Prema njegovim rečima, pored toga, dodatno ohrabrenje za dalji rast broja kupaca-proizvođača bi bilo i razmatranje modela otkupa viškova na kraju perioda za poravnanje, podsticanje kroz povraćaj (ili smanjenje) PDV-a na opremu za izgradnju solarnih elektrana, uvođenje mogućnosti za prostorno odvajanje mesta proizvodnje i potrošnje električne energije.

Šćekić je istakao da bi motiv za buduće kupce-proizvođače mogao biti i nastavak rada na uključivanju stambenih zajednica u proizvodnju energije kroz uspostavljanje funkcionalnog modela za ovu grupu prozjumera, izjednačavanje njihovih prava u procesu dobijanja statusa kupca-proizvođača, te omogućavanje vlasništva nad elektranama kupaca-proizvođača trećim licima.

  • Podseća se da je od početka primene instituta kupac-proizvođač, više od 2.300 domaćinstava proizvodi struju na krovovima svojih porodičnih kuća, sa ukupno instalisanim kapacitetom od skoro 19 MW.

Pored toga, još ukupno 823 solarne elektrane su izgrađene od strane privrednih društava sa kapacitetom od skoro 35 MW, kao i tri stambene zajednice sa instalisanih 69,5 kW solarnih panela.

Takođe, Srbija bi, u skladu sa Integrisanim nacionalnim planom za energiju i klimu (INEKP), do 2030. godine trebalo da dostigne kapacitet od 500 MW solarnih elektrana na krovovima kuća, stambenih zajednica i privrednih objekata.

Postojećim tempom, dostizanje ovog cilja bi se ostvarilo 2042. godine, zbog čega je neophodno nastaviti na daljem razvoju distribuirane proizvodnje energije koja se nalazi u rukama građana, samatraju iz Centra za unapređenje životne sredine.

Domaćinstva, uvođenjem instituta kupac-proizvođač (prozjumer), mogu da postanu proizvođači električne energije za sopstvene potrebe, višak proizvedene energije mogu da predaju u mrežu, ali i da koriste struju iz distributivne mreže kada im je potrebna.

Zbog velikog interesovanja građana, Centar za unapređenje životne sredine je pustio u rad i portal namenjen podršci i informisanju građana o izgradnji solarnih elektrana i sticanju statusa kupca-proizvođača (prozjumera), koji se može pronaći na adresi prozjumer.rs.

Procena potencijala izgradnje solarne elektrane na krovu sopstvene porodične kuće, kao i okvirna cena, može se uraditi pomoću Solarnog kalkulatora: https://prozjumer.rs/solarni-kalkulator/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *