RS : Uredba o informacionom sistemu za registrovanje podataka o upravljanju otpadom

Vlada Republike Srpske usvojila je radni tekst akta Uredba o informacionom sistemu za registrovanje podataka o upravljanju otpadom.

Uredbom se uređuju sadržina, način prikupljanja podataka i vođenje Informacionog sistema za registrovanje podataka o upravljanju otpadom.

Informacionim sistemom obezbjeđuju se preduslovi za bolji nadzor nad sprovođenjem mjera i aktivnosti zaštite životne sredine i praćenje ostvarenja ciljeva održivog razvoja u oblasti upravljanja otpadom.

Predviđeno je da Informacioni sistem bude dostupan kroz web aplikaciju, a zasnovan je na mreži subjekata izvještavanja koji unose informacije i podatke, putem kojeg se informacije i podaci zajednički koriste. Informacioni sistem će se sastojati se od četiri baze podataka:

  • Baza podataka o upravljanju posebnim kategorijama otpada,
  • Baza podataka o upravljanju komunalnim otpadom,
  • Baza podataka o upravljanju i ostalim neopasnim otpadom,
  • Baza podataka o upravljanju i ostalim opasnim otpadom.

Pravna lica i preduzetnici prilikom čije djelatnosti ili proizvodnog procesa nastaje otpad, proizvođači, uvoznici i trgovci proizvoda, kao i subjekti upravljanja otpadom, biće dužni da vode evidencije za vlastite potrebe i najmanje jednom u pola godine podatke unose u Informacioni sistem.


Uredbom je predviđeno da Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, uz saglasnost Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, donosi Program za uspostavljanje i vođenje Informacionog sistema, koji će se ažurirati najmanje jednom u tri godine.


Budući da je uredba od objavljena na je internet stranici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju radi dostavljanja primjedbi i sugestija u roku od 15 dana od objavljivanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *