FBiH: Od DANAS moguća provjera statusa prijava na Javni poziv za energetski siromašna domaćinstva

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je saopštilo da je, na osnovu izvršenih provjera, kreirana privremena lista domaćinstava koja su ispunila uslove utvrđene Javnim pozivom i kvalificirala se na dodjelu sredstava, kao i lista domaćinstava koja nisu ispunila navedene uslove zbog čega su njihove prijave odbijene.

S ciljem osiguranja dosljednog poštivanja načela transparentnosti u radu, obje navedene liste će u periodu od 6.12.2023. godine, s početkom u 00.00 sati, do 12.12.2023. godine, sa završetkom u 24.00, sata biti privremeno dostupne na linku https://eupomoc.fmrsp.gov.ba/. 

U navedenom će periodu svi zainteresovani građani moći pristupiti predmetnim listama preko spomenutog linka, te putem svoga matičnog broja provjeriti status svoje prijave – navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Iz Ministarstva ističu da je za građane kojima su prijave odbijene, zbog čega se njihovo domaćinstvo nije moglo kvalifikovati za dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu, ostavljena mogućnost prigovora, te da se prigovor podnosi u opštini ili gradu u kojem je podnesena prijava za dodjelu sredstava. Obrazac za prijavu je dostupan na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike OBRAZAC ZA PRIGOVORE – EU POMOĆ – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (fmrsp.gov.ba).

Prigovor mora da sadrži dokaz inače će automatski biti odbačen

Takođe, iz Ministarstva naglašavaju da svaki prigovor mora sadržavati dokaz, odnosno dokument, na osnovu kojega se traži dodatna provjera ispunjenosti općih i posebnih kriterija utvrđenih Javnim pozivom. Napominju da će svaki prigovor uz koji ne bude priložen takav dokaz, automatski biti odbačen kao nepotpun i neće biti uzet u razmatranje.

– Na osnovu ispravno podnesenih prigovora, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će izvršiti dodatnu provjeru kroz službene evidencije nadležnih institucija, te kreirati listu predmetnih zahtjeva koja će sadržavati informacije o rezultatima izvršenih dodatnih provjera. Nakon okončanja prethodno pobrojanih koraka, formiraće se konačna lista domaćinstava koja su se kvalifikovalakao energetski siromašna o čemu se posebnu odluku donijeti Vlada Federacije BiH – navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva podsjećaju da su opšine i gradovi, zaključno sa 19.11.2023. godine, završili postupak zaprimanja i unošenja prijava po osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini s ciljem ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Nakon navedenog datuma uslijedio je postupak provjere prijavljenih domaćinstava koji je obuhvatao analiziranje podataka unesenih u elektronsku aplikaciju, odnosno digitalnu bazu podataka, te njihovu usporedbu s podacima iz službenih evidencija nadležnih institucija kako bi se utvrdila kvalifikovanost domaćinstva za dodjelu sredstava prema opštim i posebnim kriterijumima utvrđenim Javnim pozivom.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *