Počela izrada geodetskog snimka odlagališta na Trgovskoj gori

Geodetsko snimanje lokacije na Trgovskoj gori za smještaj Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, počelo je radi pripreme idejnog i glavnog projekta, te dobijanja lokacijske i građevinske dozvole.

Geodetsko snimanje postojećeg stanja počelo je 29. novembra, saopšteno je iz hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

Iz Fonda, čije je sjedište u Zagrebu, objasnili su da je geodetski snimak osnovni dokument za izradu svih projekata koji slijede pri projektovanju građevina.

„Snimak izrađuje firma “Geodezija i projektovanje” na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke“, saopšteno je iz Fonda.

Geodetski snimak obuhvatiće katastarsku opštinu i sve pripadajuće katastarske čestice koje obuhvata lokacija, a izrađuje se u promjeru 1:100, 1:200 ili 1:500 sa preciznošću za 1:200 za sve nadzemne i podzemne građevine i infrastrukturu, naročito potporni zidovi, kanali, propusti i slično, nisko i visoko zelenilo i ostali elementi zatečeni u prostoru, u skladu sa Zakonom o građenju.

Planirano je da geodetski snimak bude završen do kraja godine.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nukearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH, što je izazvalo strah kod građana 13 opština u slivu rijeke Une.

Prema Nacionalnom programu sprovođenja Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, koji je Vlada Hrvatske donijela krajem 2018. godine, Trgovska gora i kasarna Čerkezovac predviđeni su kao lokacija dugoročnog skladišta tog otpada, čemu se protivila BiH i Republika Srpska.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *