Nedopustiva namjera Hrvatske da izgradi nuklearni objekat na lokaciji Trgovska gora

Narodna skupština Republike Srpske smatra da je apsolutno neprihvatljiva i nedopustiva namjera Republike Hrvatske da izgradi nuklearni objekat na lokaciji Trgovska gora, u blizini granice sa BIH, odnosno Republikom Srpskom.

Republika Srpska se protivi uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore u hrvatskoj opštini Dvor koji bi mogao da ugrozi zdravlje velikog broja ljudi u slivu rijeke Une i Narodna skupština zahtijeva da Hrvatska preispita razloge zbog kojih je odabrala tu lokaciju za izgradnju spornog nuklearnog objekta, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojan Vipotnik.


Vipotnik je, obrazlažući u Narodnoj skupštini Prijedlog rezolucije o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovske gore, naglasio da se u predloženoj rezoluciji ističe da je neprihvatljiva i nedopustiva namjera Hrvatske da izgradi taj objekat.

On je istakao da je usvajanje ove rezolucije u Narodnoj skupštini Srpske neophodno da bi se iskazalo protivljenje i utvrdila politika od najvišeg nivoa zakonodavne vlasti u Srpskoj u vezi sa izborom lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada u Hrvatskoj.

“Tražimo da nadležni organi u Srpskoj i BiH, s ciljem zaštite bezbjednosti i zdravlja građana, intenziviraju i koordinišu sve raspoložive političke, pravne i diplomatske aktivnosti u skladu sa odredbama međunarodnog prava s ciljem sprečavanja Hrvatske da odloži radioaktivni otpad, istrošene izvore i istrošeno nuklearno gorivo iz `Krškog` na lokaciji Trgovske gore”, navodi se u predloženom dokumentu.

NS RS pozvala Parlamentarnu skupštini BiH da usvoji rezoluciji protiv izgradnje centra na Trgovskoj gori

Narodna skupština poziva Predstavnički i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, te grupu poslanika “Zeleni klub” da u parlamentu BiH usvoje novu rezoluciju o protivljenju namjerama Hrvatske i da o njenom sadržaju, posredstvom svojih rukovodstava i predstavnika, upoznaju najviše predstavnike zemalja EU, Evropske komisije, Evropskog parlamenta, Međunarodne zajednice za atomsku energiju i druge međunarodne organe i agencije nadležne za ovu oblast.

“Skupština podržava rad i aktivnosti Pravnog i Ekspertskog tima, naučna istraživanja, kao i uključivanje stručne i akademske zajednice, gradova i opština koji se nalaze u slivu rijeke Une, te nevladinih organizacija koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, u kreiranje i vođenje informativne kampanje u javnim medijima i u sve druge oblike izražavanja nezadovoljstva i neslaganja sa namjerom Hrvatske o ovom pitanju”, navodi se u Prijedlogu rezolucije.

U predloženoj rezoluciji precizira se da nije prihvatljiva izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji bivšeg vojnog skladišta “Čerkezovac” u Hrvatskoj u kojem će se odlagati otpad niske i srednje radioaktivnosti, te se utvrđuju i osnovni okviri za rješenje ovog problema.

“Rezolucija se donosi s ciljem zaštite interesa Srpske i BiH, bezbjednosti i zdravlja građana, te životne sredine”, navodi se u obrazloženju prijedloga ove rezolucije.

U dokumentu se podsjeća da su na tom planu organi Srpske, zajedničke institucije i agencije na nivou BiH, te lokalne vlasti u Republici i Federaciji BiH aktivno i u skladu sa međunarodnim i evropskim konvencijama preduzimale i preduzimaju brojne aktivnosti, pa i istraživanja i procjene.

Cilj tih aktivnosti je da spriječe izgradnju odlagališta na Trgovskoj gori jer bi ono moglo da nanese nesagledive posljedice po zdravlje i život stanovnika opština i gradova u slivu rijeke Une, odnosno na granici BiH i Hrvatske, dodaje se u Prijedlogu rezolucije.

“Neophodno je da sve nadležne institucije u Srpskoj i BiH, stručna i akademska zajednica, gradovi i opštine koji se nalaze u slivu rijeke Une, kao i nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, zauzmu jedinstven stav i preduzmu sve aktivnosti s ciljem sprečavanja realizacije aktivnosti na toj lokaciji, a radi zaštite interesa Srpske i BiH, kao i zaštite bezbjednosti i zdravlja stanovništva i ustavom zagarantovanog prava na zdravu životnu sredinu”, precizira se u Prijedlogu rezolucije.

U dokumentu se izražava bojazan da bi eventualno izgradnja odlagališta, osim zdravlja ljudi, mogla da ozbiljno zagadi vodotokove i izvore vode za piće, te ugrozi poljoprivredne i turističke kapacitete u Srpskoj i BiH. 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *