Imenovan Nadzorni odbor EPBiH

Skupština JP Elektroprivreda BiH EPBIH donijela je Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ovog preduzeća.

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, imenovani su: Ženja Ljubuškić, Damir Okanović, Vedran Kaser, dr.sci. Milenko Obad, Idham Kruško i Edin Hamzić.

Za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred privatnog kapitala (grupe dioničara sa više od 5 % dionica s pravom glasa) na mandatni period od četiri godine imenovan je Ivan Gržić.

Ispred državnog kapitala, prije isteka mandata, a radi gubitka povjerenja dioničara, dužnosti su razriješeni: Izet Žigić, Milenko Obad, Admir Softić, Safet Isić, Muhidin Zametica i Selvedin Subašić. Ivan Gržić, član Nadzornog odbora imenovan ispred privatnog kapitala, razriješen je na lični zahtjev, saopšteno je iz EPBiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *