FBIH: Strategija pravedne tranzicije energetskog sektora

Vlada Federacije BiH formira Interresornu komisiju za izradu dokumenta Strategija pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine.

Vlada Federacije BiH usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzimanju mjera na aktivnostima pravedne tranzicije u FBiH na područjima gdje se ostvaruje aktivna proizvodnja uglja.

U zaključku je navedeno da Vlada izražava punu posvećenost procesu pravedne tranzicije u Federaciji, u skladu s preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, planovima i potrebama za obezbjeđenje količina energije za potrebe Federacije.

Ured federalnog premijera, te federalna ministarstva finansija, zatim okoliša i turizma, prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike, te prometa i komunikacija, zaduženi su da dostave Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prijedlog člana koji će biti u sastavu Interresorne ministarske komisije – Upravljačkog odbora FBiH za aktivnosti na izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine i podršku projektima pravedne tranzicije u FBiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne ministarske komisije – Upravljačkog odbora FBiH za podršku projektima pravedne tranzicije u FBiH i dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

U skladu sa ovim zaključkom, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te rudnici uglja Zenica, Kreka, Kakanj i Banovići imaju zaduženje da putem svojih interno imenovanih radnih tijela pruže punu podršku i ostvare koordinaciju sa Svjetskom bankom s ciljem dostavljanja podataka neophodnih za identifikaciju prioritetnih investicija kao procjenu indikatora za praćenje napretka/ostvarivanja projekta.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je i da nastavi aktivnosti na procesu pravedne tranzicije energetskog sektora u FBiH i pripremi strateške dokumente vezano uz proces pravedne tranzicije.

U Informaciji Ministarstva je navedeno da je strateški cilj Vlade FBiH, vlada kantona i skupština lokalnih zajednica uspostavljanje transparentnog pravednog procesa tranzicije energetskog sektora, uz istovremeni strateški privredni razvoj lokalnih zajednica, kantona i širih dijelova Federacije BiH, gdje se desetljećima eksploatirao ugalj. S obzirom na to da je zelena tranzicija ili dekarbonizacija energetskog sektora dugoročan proces, iz resornog federalnog ministarstva je istaknuto i da proces tranzicije energetskog sektora zahtjeva izradu strateških dokumenata koji imaju zacrtane ciljeve za razvoj energetskog sektora Federacije u ovom dugogodišnjem prelazu, među kojima je i planski razvoj kapaciteta obnovljivih izvora energije.

Podsjeća se i da je, s obzirom da se na nivou BiH ne vode aktivnosti na izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora, Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na sjednici 30. aprila ove godine donijela Odluku o izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *