Evropski parlament traži dodatne mjere za smanjenje emisije metana

Evropski parlament je usvojio novi Zakon o smanjenju emisije metana iz energetskog sektora, uz više amandmana, kako bi se postigli klimatski ciljevi EU i poboljšao kvalitet vazduha.

Novi zakon ima za cilj smanjenje emisije metana i pokriva direktne emisije metana iz sektora nafte, gasa i uglja, te iz biometana, nakon što se ubrizgava u gasnu mrežu. Poslanici Evropskog parlamenta traže da nova pravila uključe petrohemijski sektor.

Parlament poziva Evropsku komisiju da do kraja 2025. predloži obavezujući cilj smanjenja emisija metana u EU do 2030. godine za sve relevantne sektore. Države članice bi trebale postaviti nacionalne ciljeve smanjenja kao dio integrisanih nacionalnih energetskih i klimatskih planova.

Pojačane obaveze otkrivanja i sanacije curenja metana

Operateri moraju dostaviti program otkrivanja curenja metana i popravke relevantnim nacionalnim vlastima šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, pri čemu će zastupnici Evropskog parlamenta zahtijevati češće otkrivanje curenja i popravke u odnosu na ono što predlaže Komisija. Takođe žele pojačati obaveze popravke, pri čemu će operateri popraviti ili zamijeniti sve komponente, za koje se utvrdi da propuštaju metan, odmah nakon što je curenje otkriveno ili najkasnije pet dana nakon toga.

Parlament podržava zabranu ispuštanja i spaljivanja metana iz drenažnih stanica do 2025. godine i iz ventilacionih okna do 2027. godine, čime se osigurava sigurnost za radnike u rudnicima uglja. Takođe, obavezuje zemlje EU da uspostave planove ublažavanja za napuštene rudnike uglja i neaktivne izvore nafte i fosilnog gasa.

Nova pravila i za uvezenu energiju dobijenu iz fosilna goriva

Budući da uvoz čini više od 80% potrošnje nafte i gasa u EU, zastupnici Evropskog parlamenta žele da od 2026. godine uvoznici uglja, nafte i gasa budu obavezni da pokažu da uvezena fosilna energija takođe ispunjava uslove iz uredbe. Uvoz iz zemalja sa sličnim zahtjevima za emisiju metana biće izuzet od ovog pravila.

Evropski parlament je svoj stav usvojio sa 499 glasova za, 73 protiv i 55 uzdržanih, nakon čega slijede pregovori sa Savjetom EU o konačnom tekstu zakona.

Poljoprivreda, otpad energetika …

Metan je snažan staklenički gas i zagađivač vazduha, koji je odgovoran je za otprilike trećinu trenutnog globalnog zagrijavanja. Dolazi iz velikog broja sektora, uključujući poljoprivredu, otpad i energetiku, koji su, prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, odgovorni za 53%, 26% i 19% emisija metana u EU.

EU je potpisala Globalno obećanje o metanu , koje ima za cilj smanjenje globalnih emisija metana za najmanje 30% do 2030. godine, u odnosu na nivoe iz 2020, što bi moglo da smani zagrijavanje od preko 0,2˚C do 2050. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *