Evropska komisija produžila na 10 godina upotrebu glifosata

Evropska komisija je produžila na deset godina dozvolu za upotrebu glifosata, najčešće korištenog herbicida u svijetu, nakon što se države članice ponovno nisu uspjele složiti oko toga prijedloga.

Tokom glasanja u Žalbenom komitetu, države članice nisu postigle kvalifikovanu većinu o prijedlogu Komisije da se obnovi odobrenje glifosata na 10 godina. Ovo je uslijedilo nakon prethodnog glasanja na Stalnom odboru za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (SCOPAF) 13. oktobra 2023., u kojem države članice takođe nisu postigle potrebnu većinu da obnove (ili odbiju) prijedlog.

Prijedlog za obnovu odobrenja upotrebe glifosata zasniva se na “sveobuhvatnim procjenama sigurnosti koje su izvršile Evropska agencija za bezbjebnost hrane (EFSA) i Evropska agencija za hemikalije (ECHA), zajedno sa državama članicama.

Ovaj naučni rad rezultat je detaljnog procesa procjene koji je započeo u decembru 2019. godine radom grupe država članica – Francuske, Mađarske, Holandije i Švedske, koje su određene kao države članice izvještači (i koje su formirale Grupu za procjenu glifosata ( AGG)).

Procjena koju je izvršila EFSA o uticaja glifosata na zdravlje ljudi, životinja i okolinu nije identifikovala kritična područja zabrinutosti koja bi spriječila obnovu odobrenja.

Ipak, odobrenje o produženju doneseno je uz određene nove uslove i ograničenja. Ta ograničenja uključuju zabranu upotrebe kao sredstva za isušivanje prije berbe ili žetve i potrebu određenih mjera za zaštitu organizama koji ne pripadaju ciljanoj grupi, navodi se u objašnjenju Evropske komisije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *