Evropa dodatno smanjuje finalnu potrošnju energije

Direktiva o energetskoj efikasnosti koja će stupiti na snagu za 20 dana, uključuje nova pravila za smanjenje finalne potrošnje energije na nivou EU za 11,7% u 2030. godini, povećanje energetske efikasnosti i dalje smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva.

Nova direktiva uvodi niz mjera koje pomažu ubrzanje energetske efikasnosti, uključujući prihvaćanje principa „energetska efikasnost na prvom mjestu“ u energetskoj i neenergetskoj politici.

Izmjene u odnosu na prethodne direktive, između ostalog, podrazumijevaju uspostavljanje pravno obavezujućeg cilja za smanjenje finalne potrošnje energije u EU za 11,7% do 2030. godine, u odnosu na planove iz 2020. godine. 

Propisano je povećanje godišnje uštede energije sa 0,8% (trenutno) na 1,3% (2024-2025), zatim 1,5% (2026-2027) i 1,9% od 2028. nadalje. To je u prosjeku 1,49% novih godišnjih ušteda za period 2024-2030. godine.

Država članica biće obavezne da daju prioritet ugroženim kupcima i socijalnom stanovanju u okviru svojih mjera uštede energije.

Javni sektor moraće godišnje da smanji potrošnju energije od 1,9 %, a javna uprava moraće da poveća obavezno renoviranje zgrada.

Nakon stupanja na snagu, države članice EU imaće dvije godine da uvedu većinu različitih elemenata ove direktive u nacionalna zakonodavstva.

Ovim je učinjen završni korak u zakonodavnom procesu, koji je započeo prijedlogom Evrospke komisije u julu 2021., u sklopu paketa ‘Fit for 55’, a koji je dopunjen dodatnim prijedlogom u sklopu REPowerEU plana u maju 2022. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *