EPCG: akcionarima 8,4 miliona evra

Skupština akcionara EPCG usvojila je Odluku o isplati dividende za 2021. godinu

Sredstva opredijeljena za dividendu, 8,4 miliona evra, isplatiće se akcionarima proporcionalno njihovom učešću u vlasničkoj strukturi Društva u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke.

Prisutni akcionari Elektroprivrede Crne Gore, na vanrednom zasjedanju održanom 21. septembra, usvojili su prijedlog Odluke o isplati dividende za 2021. godinu.

Time su, između ostalog,  ispoštovani i Zaključci Vlade Crne Gore kojima je definisana obaveza privrednih društava u većinskom vlasništvu države, kao i s njima povezanih društava, da 30 odsto ostvarene neto dobiti u 2021. godini, od iznosa dobiti koji je srazmjeran udjelu vlasništva države, uplate u državnu kasu.

S obzirom na to da je EPCG u 2021. godini ostvarila dobit od oko 28 miliona eura (konsolidovani rezultat), u Budžet države, kao i na račune manjinskih vlasnika kapitala, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke, biće uplaćeno blizu 8,4 miliona evra na ime dividende za tu poslovnu godinu.

Kako je naznačeno u Odluci, bruto vrijednost dividende iznosi 0.0766 eura po otplaćenoj akciji, a pravo na dividendu imaju akcionari, vlasnici otplaćenih akcija EPCG AD sa pravom glasa, upisani kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD Podgorica na dan donošenja Odluke (21.9.2023).

Akcionari su konstatovali da, s obzirom na to da je konsolidovani rezultat Društva za 2022. godinu bio negativan, nema osnova za isplatu dividende za 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *