Elektroprivreda BiH objavila poziv za nabavku zemljišta za izgradnju solarnih elektrana

Elektroprivreda BiH pozvala je zainteresovane vlasnike nekretnina – zemljišta koje je moguće prenamijeniti za izgradnju fotonaponskih elektrana, na minimalno 30 godina, da dostave pismo namjere.

Javni poziv je otvoren do 31. decembra 2023. godine.

Minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine – zemljišta su: iskoristiva površina 25.000 m2 i veća (iskoristivost površine procijeniće EPBiH); te nesmetan pristup lokaciji, odnosno saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi.

Na javni poziv mogu se prijaviti jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i pravna i fizička lica. Projekti će biti realizovani kroz uspostavljanje partnerskih odnosa s lokalnom zajednicom.

Iz JP Elektroprivreda BiH navode da brojnost pisama interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina – zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana dostavljenih u 2022., govori u prilog činjenici da za taj javni poziv postoji veliki interes.

Podsjećaju da je to nastavak aktivnosti na pronalaženju pogodnih lokacija za izgradnju fotonaponskih elektrana putem javnog poziva, koje Elektroprivreda BiH provodi od 2021. godine, kada je objavljen prvi poziv.

Kao rezultat aktivnosti provedenih po tom javnom pozivu, između JP Elektroprivreda BiH i Opštne Banovići potpisan je Ugovor o saradnji i zakupu zemljišta za izgradnju FNE Banovići Selo. U toku je nabavka “Izgradnja FNE Banovići Selo 8,8 MW” u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama kroz ugovor po principu “ključ u ruke”.

Na drugi poziv, objavljen u toku 2022. godine, pristiglo je 18 pisama interesa, od kojih su 4 upućena od strane pravnih, a preostalih 14 od strane fizičkih lica

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *