Zajednička izjava lidera Zapadnog Balkana sa samita u Kotoru

Šefovi država i vlada zemalja Zapadnog Balkana su, u okviru učešća na Samita u Kotoru, u Crnoj Gori, usvojili Zajedničku izjavu kojom potvrđuju opredijeljenost zemalja za zajedničko regionalno tržište u cilju jačanja ljudskog kapitala i razvijanje vještina.

Šest zemalja Zapadnog Balkana će takođe predano raditi na podsticanju digitalne transformacije, omogućavanju povoljnog okruženja za privrednike, kao i na povećanju konkurentnosti.

Lideri zemalja Zapadnog Balkana prepoznaju perspektivu regiona u novom Planu rasta. 

U zajedničkom saopštenju se navodi da je šest zemalja posvećeno prihvatanju mogućnosti koje ova inicijativa nudi za region, kako bi se olakšala ekonomska i društvena transformacija društava, otvarajući put punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, po principu pristupanje na osnovu zasluga tokom ovog procesa.

U nastavku prenosimo u cijelosti zajedničku izjavu lidera zemalja Zapadnog Balkana:

„Jedan region, zajednička vizija“

 1. Prepoznajući stalne i ozbiljne bezbjednosne izazove u okviru aktuelnih geopolitičkih okolnosti, a posebno ruske agresije na Ukrajinu, mi, lideri ZB6, ponovo naglašavamo svoju posvećenost da nastavimo sa saradnjom u našem regionu i iskoristimo obnovljeni zamah u politici proširenja EU.
 2. Pozdravljajući usvajanje od strane Evropskog parlamenta i Savjeta EU Instrumenta za reformu i rast, koji će dodatno podstaći pristupni put Zapadnog Balkana ka EU, pružanjem dodatne finansijske pomoći nakon sprovođenja temeljnih reformi.
 3. Shodno tome, u sinergiji i saradnji sa našim partnerima iz EU, priprema odgovarajućih Reformskih agendi Zapadno Balkanske šestorke je na dobrom putu u cilju postizanja ključnih socio-ekonomskih reformi uz unaprjeđenje demokratije, osnovnih vrijednosti i vladavine prava kao preduslova stabilnosti i prosperiteta regiona Zapadnog Balkana.
 4. Sa perspektivom Novog plana rasta za Zapadnobalkansku šestorku, posvećeni smo prihvatanju mogućnosti koje ova inicijativa pruža za region; naš cilj je da pojednostavimo ekonomsku i socijalnu transformaciju naših društava, utirući put za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, dok ostajemo posvećeni održavanju principa pristupanja zasnovanog na zaslugama tokom ovog procesa.
 5. Uvažavajući opipljive rezultate Zajedničkog regionalnog tržišta (ZRT) kao pokretača unutarregionalne trgovine i pokretača ekonomske integracije u regionu Zapadnog Balkana. Mi, lideri Zapadnobalkanske šestorke, ostajemo posvećeni završetku prve iteracije Akcionog plana za ZRT koji se završava 2024. godine i pozivamo na punu implementaciju prošlih sporazuma postignutih u njegovom kontekstu. Obavezujemo se da ćemo odobriti novi Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište za period 2025-2028. na Samitu lidera Berlinskog procesa 2024. Ova nova faza ZRT-a djeluje kao odskočna daska ka Jedinstvenom tržištu EU u mnogim sektorima, otključavajući ekonomski potencijal regiona, stvarajući mogućnosti za naš privatni sektor i (MSP), kao i za radnike.
 6. Druga iteracija Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište će se nadovezati, ali ne ograničavajući se na, postojeće prioritetne oblasti ZRT-a, kao što su slobodno kretanje roba, slobodno kretanje usluga, horizontalne trgovinske mjere, razvoj ljudskog kapitala, omogućavanje bolje poslovne klime i konkurentnosti, te digitalna transformacija. Pozivamo Savjet za regionalnu saradnju i CEFTA-u da koordiniraju, u bliskoj saradnji sa regionalnim organizacijama, institucijama EU, regionalnim civilnim društvima i međunarodnim finansijskim institucijama, kao i nadležnim organima ZB6, da pripreme akcioni plan za novu fazu Zajedničkog regionalnog tržišta, uključujući vremenski okvir za implementaciju i mjerljive rezultate. Pozivamo Savjet za regionalnu saradnju i druge regionalne aktere da nastave sa podrškom i olakšaju učešće parlamenata u Berlinskom procesu i drugim programima regionalne integracije.
 7. Svjesni njenog značaja za ubrzanu konvergenciju, posvećeni smo ispunjavanju svih preduslova za pridruživanje Jedinstvenoj zoni plaćanja u eurima (SEPA), kao što je navedeno u Tiranskoj deklaraciji od 29. februara. U ovom nastojanju, Evropska komisija će pružiti neophodnu i brzu pomoć kako bi se izvršilo prvo pristupanje SEPA-i iz regiona, već do kraja 2024. godine.
 8. Prepoznajući potrebu za poboljšanjem slobodnog kretanja roba, ZB6, Sekretarijat CEFTA-e i Transportna zajednica će finalizovati i implementirati mapu puta Zelenih Traka, uključujući kroz poboljšanu unutarregionalnu trgovinu unutar Zapadnog Balkana, poboljšanu carinsku saradnju između Zapadnog Balkana i EU i modernizaciju graničnih/zajedničkih prelaza (GP).
 9. S obzirom na značaj efikasnog mehanizma za rješavanje trgovinskih sporova, prepoznajemo značaj završetka pregovora o CEFTA Dodatnom protokolu 7 o rešavanju sporova, sa ciljem predstavljanja sporazuma na predstojećem samitu Berlinskog procesa. U tom cilju će CEFTA osigurati jednak tretman svih strana.
 10. Štaviše, u skladu sa Sveobuhvatnom mapom puta, biće pripremljeni ciljani dokumenti koji će se baviti prethodno odabranim prioritetnim graničnim prelazima. Pored toga, i nadovezujući se na Mapu puta, lideri su izrazili punu podršku uspostavljanju Regionalnog programa za pojednostavljenje trgovine i transporta, kako bi se omogućilo približavanje regiona Jedinstvenom tržištu EU smanjenjem trgovinskih barijera i troškova i poboljšanjem efikasnosti transporta između ZB6 i EU. Program će sprovoditi Svjetska banka u bliskoj saradnji sa Transportnom zajednicom, CEFTA-om i Evropskom komisijom, u tandemu sa Programom za bezbjedni i održivi transport EU.
 11. Prateći naš prioritet da se postepeno pridružimo Jedinstvenom tržištu EU, ZB6 i EK će zajedno raditi na pripremi Sporazumâ o ocjenjivanju usaglašenosti i prihvatanju (ACAA) i na uspostavljanju Akademije za Jedinstveno tržište, koja će obezbijediti da svaki od pojedinačnih sistema ZB6 bude potpuno usklađen sa onima iz EU.
 12. U cilju doprinosa industrijskoj konkurentnosti i jačanju otvorene strateške autonomije EU, zainteresovane strane iz ZB6 pridružile su se Alijansi za kritične ljekove. Kao članice Alijanse, ZB6 teže da igraju aktivnu ulogu u jačanju i diversifikaciji lanaca snabdijevanja kritičnim ljekovima u EU, na kraju povećavajući napore za sprječavanje i efikasno rješavanje nestašica.
 13. Potvrđujući našu opredijeljenost ka kontinuitetu ove plodonosne saradnje, sa zadovoljstvom najavljujemo da će se sljedeći sastanak lidera Zapadnobalkanske šestorke o Planu rasta održati u Bosni i Hercegovini. Svjesni da se uspješna implementacija Plana rasta i naš ekonomski napredak mogu postići samo dobrom saradnjom, demokratskim napredovanjem, usklađivanjem sa politikama, vrijednostima i standardima EU, spremni smo za narednu fazu naše saradnje, koja će nas postepeno voditi ka efikasnom Zajedničkom regionalnom tržištu koje je dobro integrisano u Jedinstveno tržište EU.
 14. U cilju poboljšanja digitalne povezanosti, ZB6 i EK će zajedno raditi na integraciji regiona u tzv. usluge povjerenja u EU kada domaće zakonodavstvo bude u skladu sa uslugama elektronske identifikacije, autentifikacije i povjerenja (eIDAS), i kada domaći novčanici digitalnog identiteta budu razvijeni kao individualni novčanici digitalnog identiteta i postanu interoperabilni na regionalnom nivou. Ovo bi omogućilo Zapadnom Balkanu da bude dio EU Novčanika za digitalni identitet.
 15. Zapadnobalkanska šestorka je posvećena intenziviranju napora na praćenju prošlih obaveza i preduzetih aktivnosti u okviru Berlinskog procesa, uključujući punu primjenu Sporazumâ o mobilnosti. Pojedinačno, potrebno je da se marljivo pozabavimo i eliminišemo prepreke zajedničkim interesima koji proizilaze iz ove agende, za koju prepoznajemo da je u krajnjoj liniji od koristi za naše građane, ekonomski prosperitet i evropsku integraciju našeg regiona. U tom cilju, obavezujemo se da ćemo obezbijediti potpuno funkcionalne regionalne institucije kako bismo unaprijedili naše Zajedničko regionalno tržište i pripremili se za bližu integraciju u Jedinstveno tržište EU.
 16. Vođeni željom za jačanjem regionalne bezbjednosti, unaprijeđenja finansijskog integriteta i jačanja saradnje u borbi protiv finansijskog kriminala, lideri Zapadnobalkanske šestorke izražavaju interesovanje da istraže mogućnosti saradnje sa novom Upravom za borbu protiv pranja novca Evropske unije (AMLA).

*Bosna i Hercegovina će razmatrati predložene aktivnosti u skladu sa ustavnim dijelom nadležnosti institucija BiH, entiteta i kantona, odnosno saradnje svih relevantnih institucija u BiH kroz mehanizam koordinacije.

*Republika Sjeverna Makedonija, podržavajući izjavu, izražava rezerve u pogledu daljeg vremenskog okvira za pripremu aktivnosti u okviru predloženih sastavnih elemenata ZRT2 dok se suočava sa predstojećim izborom nove Vlade.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *