FBiH: dva javna poziva za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima i preduzećima

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za dodjelu sredstava za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima i mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu.

Ukupni iznos budžetske podrške, koji je obezbjeđen iz sredstava Evropske unije je 12,9 miliona maraka za stambene objekte i 12,9 miliona za mikro, mala i srednja preduzeća.

Za mikro preduzeća predviđeno je 5,2 milion maraka, a za mala i srednja preduzeća 7,7 miliona maraka.

Mikro preduzeća

Maksimalni iznos sufinansiranja za mikro preduzeće u većinskom vlasništvu žene je 50 % od ukupne vrijednosti investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit manji od 5.000,00 KM, ni veći od 30.000,00 KM uključujući PDV.

Maksimalni iznos sufinansiranja za ostala mikro preduzeća je 45 % od ukupne vrijednosti investicije, a vlastito učešće minimalno 55%.

Mala i srednja preduzeća

Za malo i srednje preduzeće u većinskom vlasništvu žene maksimalni iznos sufinansiranja, koji se može ostvariti je 50% od visine ukupne investicije, pri čemu
iznos sufinansiranja ne može bit manji od 10.000,00 KM, ni veći od 50.000,00 KM uključujući PDV.

Za ostala mala i srednja preduzeća: maksimalni iznos sufinansiranja (iznos bespovratnih sredstava) koji se može ostvariti je 45% od visine ukupne investicije, pri čemu iznos sufinansiranja ne može bit manji od 10.000,00 KM, ni veći od 50.000,00 KM uključujući PDV.

Riječ je o Javnom pozivu za dodjelu sredstava za provođenje mjera iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1, te

Javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu JP BPEU MMSP 2023-1.

Mikro, mala i srednja preduzeća na mogu se prijaviti za sufinansiranje provođenja jedne ili više mjera energetske efikasnosti, kao što su:

  • toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda,
  • zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata);
  • unapređenje sistema za proizvodnju i distribuciju energije za grijanje i/ili hlađenje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode: instalacija kotlova na pelet, toplotnih pumpi, kondenzacijskih kotlova, solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode, zamjena neefikasnih klimatizacijskih uređaja novim energijski efikasnim. Sistem unutrašnjeg grijanja može biti predmet sufinansiranja samo u slučaju ako se podnosi prijava za mjeru instalacije kotla/toplotne pumpe;
  • zamjena postojećih rasvjetnih tijela novim LED rasvjetnim tijelima;
  • unaprjeđenje energijske efikasnosti u proizvodnim procesima (npr. iskorištenje otpadne toplote, mjere na povećanju efikasnosti rada elektromotornih pogona i sl.);
  • izgradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe.

Stambeni objekti

Kad su u pitanju stambeni objekti, porodične kuće i zgrade kolektivnog stanovanja, maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se po objektu može dodijeliti je 50% od ukupne investicije, ali ne više od 5.000,00 KM uključujući PDV.

I za ove namjene obezbjeđeeno je 12,9 miliona maraka.

U individualnim porodičnim kućama moguće se prijaviti za toplotni izolaciji vanjskih zidova, zamjenu vanjske stolarije, unapređenje sistema grijanja

Fond će provoditi i sve procedure koje se odnose na izbor i dodjelu grant sredstva iz ovih poziva,

Potrebna dokumentacija može se preuzeti na web stranici Fonda za zaštitu okoliša, kao i na web stranici Vlade Federacije BiH u sekciji “Javni pozivi”.

U rad je puštena internet stranica www.e-prijava.fzofbih.org.ba na kojoj su postavljeni svi materijali koji se odnose na ove javne pozive, saopšteno je iz Vlade Federacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *