Da li novi ugovori sa EPS-om znače i skuplju struju ?

Cena za komercijalne potrošače je i do 50 odsto viša od one koju plaćaju domaćinstva, pa ako je kilovat-sat za domaćinstva oko osam evrocenti, za potrošače na komercijalnom snabdevanju je trenutno oko 11, a kada se uračuna i mrežarina, sa svim troškovima kilovat-čas je oko 16 evrocenti

Otkako su na adrese potrošača električne energije počeli da stižu novi ugovori o snabdevanju koje građani treba da potpišu sa „Elektroprivredom Srbije”, osim gužve pred šalterima, usijali su se i telefoni u našoj redakciji. Većina onih koji su dobili rešenje zovu i pitaju da li promena statusa potrošača znači i veći račun za struju.

Šta da rade ako zakupac više ne želi s njima da zaključuje ugovor zbog eventualnog poskupljenja?

Za koliko je ta struja skuplja ako s garantovanog pređu na komercijalne kupce?

Posebno su zbunjeni vlasnici poslovnog prostora koji su do sada plaćali električnu energiju kao domaćinstva, a sada će im se zbog potrošnje veće od 30.000 kilovata godišnje, status promeniti.

Fizička lica, vlasnici poslovnog prostora ne mogu se tretirati kao domaćinstva

Iz EPS-a su za „Politiku” potvrdili da je ovo obaveštenje dobilo 110.000 građana vlasnika poslovnih prostora koji su do sada bili na garantovanom snabdevanju kao i domaćinstva. Prema Zakonu o energetici pravo na garantovano snabdevanje imaju samo domaćinstva i mali kupci. Vlasnici poslovnih prostora fizička lica ne mogu se tretirati kao domaćinstva, jer domaćinstvo koristi struju za potrošnju svog domaćinstva i to isključuje obavljanje komercijalnih ili profesionalnih delatnosti u tom prostoru.

Za vlasnike poslovnih prostora fizičkih lica u slučaju da se u objektu obavlja komercijalna delatnost pravnog lica ili preduzetnika na osnovu ugovora o zakupu, molba je da to pravno lice ili preduzetnik dođe na šalter EPS-a sa dokumentacijom za zaključenje ugovora za garantovano snabdevanje. Ovo je pod uslovom da korisnik ima pravo na garantovano snabdevanje, odnosno da ispunjava uslove za status malog kupca.

Kupac – fizičko lice može u pisanoj izjavi navesti da je namena potrošnje električne energije u objektu za potrebe domaćinstva i tako zadržava pravo garantovanog snabdevanja i tu izjavu treba da dostavi na šalter EPS-a. Ako se u objektu ne obavlja delatnost pravnog lica ili preduzetnika, a vlasnik je fizičko lice, za to merno mesto treba da se zaključi ugovor za komercijalno snabdevanje i izbegne zakonska mogućnost rezervnog snabdevanja.

Mali kupci struje su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od jedan kilovat i čija je potrošnja struje u Fprethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kilovat-sati.


Upitan da pojasni da li ovaj prelazak znači i obavezno novi cenovnik za pravna lica i preduzetnike koji u nekom stanu rade, mr Željko Marković, stručnjak za energetiku i jedan od bivših direktora u EPS-u, kaže za „Politiku” da svaki prelazak s garantovanog na komercijalno snabdevanje znači i drugu cenu, jer je cena za ove druge (komercijalne) i do 50 odsto viša od one koju plaćaju domaćinstva. Pa ako je cena kilovat-sata za domaćinstva oko osam evrocenti, za potrošače na komercijalnom snabdevanju je trenutno oko 11 evrocenti, a kada se uračuna i mrežarina, sa svim troškovima kilovat-čas bude i oko 16 evrocenti.

Ko ima pravo na garantovano snabdevanje ?

– Treba obratiti pažnju na to kolika je godišnje potrošnja preduzetnika ili pravnog lica, da bi se i dalje snabdevao električnom energijom po garantovanim cenama. Dakle, ako je potrošnja do 30.000 kilovat-časova godišnje ili do 2.500 na mesečnom nivou, taj potrošač će ostati u kategoriji malog kupca i imaće pravo na garantovano snabdevanje. Svako ko pređe limit od 30.000 kilovat-sati potrošene struje godišnje, postaje komercijalni kupac i EPS će u svom softveru prepoznati da takav potrošač više nije mali kupac i da ne može da plaća struju po ceni domaćinstva koja je jeftinija – objašnjava Marković.

Naglašava da ovaj uslov važi kumulativno, što znači da, ukoliko pravno lice ili preduzetnik ima više komercijalnih objekata – lokala, onda se potrošnja svih lokala sabira i to pravno lice ili preduzetnik može da bude mali kupac, samo ako je tako ukupno sabrana potrošnja manja od 30.000 kilovat-časova.

– Vlasnik koji je fizičko lice i na koga se vodi lokal i brojilo treba da uputi zakupca sa kojim ima zaključen ugovor o zakupu lokala, da zaključi ugovor sa EPS-om koji će, ako ne ispunjava uslove da bude mali kupac, odnosno troši više od 30.000 kilovata, morati da potpiše ugovor o komercijalnom snabdevanju i bude upoznat s činjenicom da će ubuduće imati novi cenovnik za struju. Sa druge strane, ako vlasnik lokala koji je fizičko lice iz nekog razloga nema ugovor sa zakupcem koji je pravno lice ili preduzetnik, onda će morati da potpiše ugovor o komercijalno snabdevanju, bez obzira na potrošnju, dakle i u slučaju da ima manju godišnju potrošnju od 30.000 kilovat-časova – navodi Marković.

U EPS-u su pojasnili da su od dokumenata zakupcu potrebni lična karta, izjava za zaključenje, rešenje o registraciji iz APR ili drugog javnog registra, izvod iz APR-a radi uvida u podatke zastupnika i adekvatno punomoćje, dokaz o pravu svojine odnosno zakupu, dve blanko menice s meničnom dokumentacijom i potvrda da je krajnji kupac u sistemu PDV-a.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *