Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske pred poslanicima republičkog paralamenta

Novi Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske upućen je u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Zakon je izrađen je da bi se obezbijedila kontinuirana zaštita prirodnih dobara, a naročito imajući u vidu da je Uredbom o strogo zaštićenim i zaštićenim divljim vrstama do sada zaštićeno 730 strogo zaštićenih divljih vrsta i 708 zaštićenih divljih vrsta.

Trenutno, u Republici Srpskoj pravnu zaštitu uživa 34 područja prirode. Površina pod zaštitom je  73.000 hektara, što je 2,96% teritorije Republike Srpske.

Od 34 zaštićena područja dva su rezervata prirode. tri nacionalna parka, tri zaštićena staništa, šest parkova prirode i tri područja sa održivim korišćenjem prirodnih resursa.

S obzirom na to da je došlo do značajnog povećanja broja zaštićenih područja, jedan od ciljeva ovog zakona je unapređenje upravljanja zaštićenim područjima i uspostavljanje novih zaštićenih područja što je u skladu sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine i sa Strategijom zaštite životne sredine Republike Srpske za period 2022–2032. godine.

Zakon o zaštiti prirode Republike Srpske reguliše postupak proglašavanja zaštićenih prirodnih dobara je preciznije definisan, zakon je usklađen sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti i doprinijeće provođenju međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala.

U oblasti zaštite prirode u zakona je uvedeno i novo načelo – načelo predostrožnosti radi uspješnog sprovođenja ciljeva i zadataka zaštite prirode.

Prijedlog zakona definisano je uspostavljanje Ekološke mreže Republike Srpske kojom će se identifikovati i ekološki značajna područja, kao prijedlog područja za Evropsku ekološku mrežu Natura 2000.

Prijedlogom zakona predviđeno je i da čuvari zaštićenog područja polažu stručni ispit za čuvara zaštićenog područja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *