Vlada Federacija BiH: obaveze povodom zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Vlada FBiH primila je k znanju informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, Čerkezovac, Republika Hrvatska.

Donesenim zaključkom, Vlada je ovo ministarstvo zadužila da predloži imenovanje Projektnog odbora za Grupu poslova 1 i Grupu poslova 2, a na osnovu imenovanja pojedinih institucija u skladu sa zaduženjima navedenim u informaciji. Takođe, projektni odbori su dužni izvještavati resorno federalno ministarstvo o svim sprovedenim aktivnostima, a koje će o tome informisati Vladu FBiH i Ekspertski tim BiH.

Fond za zaštitu okoliša FBiH zadužen je da za realizaciju Grupe poslova 1 obezbijedi novčana sredstva, a Zavod za javno zdravstvo  FBiH da za Grupu poslova 2 planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti.

Vlada je Federalnom hidrometerološkom zavodu i Federalnom zavodu za agropedologiju dala zaduženja da za izvršenje Plana aktivnosti u vezi poslova vezanih uz Trgovsku goru planira sredstva u budžetu za narednu godinu, te izradi detaljnu dinamiku potrebnih aktivnosti.

  • Kako se navodi u informaciji, Grupa poslova 1 podrazumijeva geološka, geofizička, hidrogeološka, seizmotektonička, seizmološka istraživanja. U Grupu poslova 2 spada izrada nultog stanja radioaktivnosti u okolini sa bosanskohercegovačke strane, u blizini lokacije Čerkezovac na kojoj Republika Hrvatska namjerava izgraditi Centar za upravljanje radioaktivnim otpadom Čerkezovac.

Sve navedeno odnosi se na finansiranje i uspostavu dinamike provođenja aktivnosti, poput geoloških, geofizičkih i hidroloških radova, kao i uzorkovanje za nulto stanje radioaktivnosti. Današnji zaključak kojim je Vlada dala potrebna zaduženja stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u Službenim novinama Federacije BiH

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *