Vlada FBiH ograničava povećanje cijena električne energije za krajnje kupce maksimalno do 20 %

Vlada FBiH ograničava povećanje cijena električne energije za krajnje kupce maksimalno do 20 %, u odnosu na prethodnu godinu. To se odnosi na ugovore koji se zaključuju na period do 31.12.2024. godine.uvođenju posebnih mjera kontrole cijena snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu.

Ova odluka ima za cilj zaštiti krajnje kupce, koji se električnom energijom snabdijevaju u okviru usluge tržišnog snabdijevanja, od ekstrernnog povećanja cijena, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Odlukom je propisano da cijena snabdijevanja za 2024. godinu za postojećeg krajnjeg kupca ne može biti veća od cijene tržišnog snabdijevanja koja bi se utvrdila za 2021. godinu za odgovarajući naponski nivo, uvećane za po 20 posto za 2022., 2023. i 2024. godinu, a u skladu sa odlukama o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom za 2022. i 2023. godinu, te odredbom ove odluke.

Svi snabdjevači u FBiH, prilikom dostave ponude za zaključenje ugovora svojim postojećim kupcima, dužni su se pridržavati navedenih ograničenja iz ove odluke.

Elektroenergetski subjekti, u skladu sa Zakonom o električnoj energiji FBiH, dužni su prvenstveno obezbijediti dovoljne količine električne energije koja je potrebna za poslovanje i razvoj privrednih i drugih subjekata, zadovoljavajući pri tome kriterije ekonomičnosti isporuke.

Elektroprivredna preduzeća u većinskom vlasništvu Vlade FBiH, radi obezbijeđenja sigurnosti snabdijevanja električnom energijom, dužna su se prilikom dostave ponude za zaključenje ugovora krajnjim kupcima na svom distributivnom području pridržavati ograničenja iz ove odluke.

Odredbe današnje odluke ne sprečavaju krajnjeg kupca da na tržištu slobodno izabere snabdjevača po tržišnim uslovima. Odluka se ne primjenjuje na rezervne i javne snabdjevače.

Svi snabdjevači dužni su kvartalno izvještavati Vladu FBiH o efektima primjene ove odluke, a na osnovu tih izvještaja i drugih informacija kojima raspolaže, Vlada FBiH može korigovati danas propisana ograničenja.

Današnja odluka će biti objavljena u Službenim novinama FBiH, a stupila je na snagu donošenjem. Primjenjivat će se za vrijeme trajanja stanja ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za 2024. godinu, u skladu sa Odlukom Vlade FBiH kojom je na prošloj sjednici 30.11.2024. godine proglašeno stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom za ovu godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *