Republika Srpska u vrhu kada je riječ o ispunjavanja uslova Energetske zajednice

Republika Srpska je u samom vrhu kada je riječ o ispunjavanju određenih uslova Energetske zajednice u oblasti energetike i sistemskih reformi.

Ovo je izjavio ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić,  koji je prisustvovao 21. sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice u Beču.

On je ocijeno da je iz analize stanja i napretka koje su ostvarile pojedine zemlje vidljivo da je BiH pri dnu onih koje su provele određene sistemske reforme.

“Ako bismo posebno izdvajali Republiku Srpsku, onda mogu reći da smo mi u vrhu. Ključno pitanje kod svih država je zakonodavstvo koje mnoge države nisu uvele u toj oblasti, a Srpska jeste donijela sve potrebne zakone znatno prije njih”, poručio je Đokić i dodao da Federacija BiH tek treba da donese određene propise.

Prema njegovim riječima, usaglašen je stav da se produži period važenja ugovora o osnivanju Energetske zajednice za dodatnih 10 godina.

“Takav stav su prihvatile sve zemlje članice Energetske zajednice i donesena je odluka o produženju ugovora koji ističe 2026. godine i biće produžen sada na dodatnih 10 godina”, pojasnio je Đokić.

Resorni ministar je naveo i da je usvojen budžet Energetske zajednice, koji se odnosi na pitanja koja finansira ova zajednica neposredno svojim aktivnostima, dok su direktoru Sekretarijata Energetske zajednice data dodatna ovlaštenja u okviru pravnog nastupanja kod zaključivanja ugovora i preuzimanja obaveze unutar Sekretarijata.

Đokić je istakao da je na današnjem sastanku bilo riječi o planovima za dalju dekarbonizaciju energetskog sektora.

“To je proces koji teče i koji će trajati dosta dugo na osnovu zaključka sa prethodne sjednice Sekretarijata Energetske zajednice koji je bio neformalnog karaktera u junu u Albaniji, da će se raditi posebna studija, elaborat o tome na koji način će se dalje razvijati ovaj proces Energetske zajednice”, podsjetio je Đokić.

Đokić je naglasio da će se analizirati primjena ETS modela /Emissions Trading System/ u zemljama koji uključuje pitanje naknade za prekograničnu trgovinu, te da u ovom smislu nema definisanog rješenja.

On je rekao da su svi svjesni da je primjena ETS modela zahtjevna i podrazumijeva dodatna finansijska izdvajanja i organizaciono prilagođavanje kako bi se mogao realizovati.

Đokić je ocijenio da je preveliki fokus na pitanju energetike i nastojanje da se prestane sa korištenjem fosilnih goriva kao da je to osnovni izvor negativnog uticaja na klimu i životnu sredinu, ističući da to nije tačno.

“Sama primjena ETS modela znači uvođenje takse na trgovanju emisijama karbon dioksida. U svakoj državi će biti pitanje na kojem će se raditi, a analiza će u cjelini pokazati uporedne modele”, rekao je Đokić, te dodao da BiH i Republika Srpska još nisu uvele ovaj model, kao i da je Ministarstvo prošlo seminare i konsultacije o ovome pitanju.

Prema Đokićevim riječima, sporno je i pitanje skoro za sve države posebna naplata prilikom izvoza električne energije.

Kada se govorilo o tome da Sekretarijat Energetske zajednice slijedeći politiku EU želi da pojača svoje djelovanje na području uvođenja ili povećavanja obima sankcija prema Rusiji, Đokić je rekao da se sa tim nije mogao složiti i da je BiH izuzeta iz ove obaveze.

“Mi smo insistirali na jednom rješenju, a to je da eventualno primjena sankcija protiv Rusije od drugih država koje su članice Sekretarijata Energetske zajednice, a neke su od njih i u EU, ili su bliže EU, ne obavezuje u pravnom smislu BiH da i mi moramo donositi propise kojima ćemo uvoditi sankcije Rusiji”, naveo je Đokić.

On je dodao da su tu “imali dodatni stav zajedno sa Srbijom”.

“To je da na bazi naših sopstvenih nacionalnih interesa kao država, mislim na BiH, mi ćemo se određivati o ovakvom pitanju u budućnosti bez da imamo sada obavezu koja je danas nastala da i mi moramo da se pridružimo tim sankcijama koje uvode ostale EU države”, pojasnio je Đokić.

On je rekao da je iznio primjedbu i da smatra da Sekretarijat Energetske zajednice i zemlje članice ne bi trebale da se bave globalnom politikom, nego pitanjima u nadležnosti energetike.

Resorni ministar Republike Srpske je rekao da u okviru politike rotacije, BiH od naredne godine preuzima predsjedavanje Sekretarijatom, što znači da će kroz ovo Srpska imati određene aktivnosti u 2024. godini – od neformalnog sastanka Sekretarijata Energetske zajednice koji će biti iduće godine u junu u okviru BiH, a na kraju godine će biti sjednica Sekretarijata na ministarskom nivou isto u BiH ili kako se postigne dogovor.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *