Usvojen set energetskih zakona u Domu naroda FBiH

U Domu naroda FBiH usvojen je set energetskih zakona, kojima se u oblasti energetike uvode evropski standardi.

Usvojeni su Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH i Zakon o električnoj energiji FBiH, koji su važani za građane i budućnost cijelog energetskog sektora Federacije BiH.

Set energetskih zakona ranije je usvojio i Predstavnički dom Parlamenta FBiH na svojoj sjednici.

U obrazloženju zakonskog rješenja federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je naveo da Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije omogućava građanima da bez formiranja pravnih osoba budu ravnopravni sudionici energetskog sektora i proizvode struju.

Kada je riječ o razlozima za donošenje zakona, oni se odnose na unapređenje pravnog okvira u sektoru električne energije i preciznije definiranje prava, obaveza i odgovornosti svih učesnika na tržištu, potom unapređenje pravnog okvira za efikasnu regulaciju djelatnosti u sektoru električne energije.

Zakonom se pojednostavljuju administrativni postupci za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvođenje novih kategorija učesnika i djelatnosti na tržištu električne energije, te uvođenje novih prava i mehanizama za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.

Delegati su usvojili zaključak kojim se zadužuju Elektroprenos i FERK da razmotre mogućnosti vodova za prenos energije, odnosno elektromreža i usklade svoje planove povećanja kapaciteta posebno za izvozne pravce, da bi proizvedena energije pronašla svoje kupce.

Usvojiti podzakonske akte i edukovati građane

Tokom rasprave je istaknuto da je konačni cilj povećanje udjela obnovljivih izvora energije.

Upućen je apel da se što prije usvoje podzakonski akti kojih je oko šezdeset i edukovati građani o novim mogućnostima koje donose ovi reformski zakoni.

Govoreći o Zakonu o električnoj energiji u FBiH ministar Lakić je naveo je da se tim zakonom uređuju elektroenergetska politika i planiranje, kao i elektroenergetska djelatnost i dozvola za obavljanje, te reguliranje ove djelatnosti. Zakonom se, između ostalog, uređuju izgradnja elektrana, kao i proizvodnja i distribucija električne energije, te opskrba i trgovina električnom energijom.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *