Usvojen Nacrt Odluke o podsticanju proizvodnje električne energije iz OIE i Nacrt Pravilnika o aukcijama

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske usvojila je Nacrt Odluke o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i Nacrt Pravilnika o aukcijama.

Za oba dokumenta predviđeno je održavanje javnih rasprava i to za Nacrt Odluke o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, u srijedu, 22. novembra 2023. godine, u 12 časova i javna rasprava za Nacrt Pravilnika o aukcijama , takođe 22. novembra 2023. godine, u 11 časova.

Nacrt Odluke o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i Nacrt Pravilnika o aukcijama, dostupni su na internet stranici Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

Razlozi za donošenje odluke o održavanu javne rasprave o Nacrtu Odluke o podsticanju proizvodnje iz OIE su utvrđivanje potrebnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovlјivih izvora za 2024. godinu, kao i odobravanje troškova rada Operatora sistema podsticaja, a u skladu sa odredbama Zakona o obnovlјivim izvorima.

Kada je riječ o Nacrtu Pravilnika o aukcijama njime će se urediti provođenje javnog nadmetanja putem aukcije radi izbora najpovoljnijih ponuda za izgradnju velikih postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i ostvarenje podsticaja proizvodnje po datoj tehnologiji i kapacitetu u skladu sa Programom o korišćenju obnovljivih izvora energije.

Cilj pravilnika je javno i efikasno sprovođenja postupka aukcije u skladu sa Zakonom o obnovljivim izvorima energije, radi ostvarenja ciljeva učešća potroše električne energije iz obnovljivih zvora energiju u bruto finalnoj potrošnji električne energije u Republici Srpskoj.

Dio Pravilnika je metodologija obračuna garantovane otkupne cijene i premije za mala postrojenja, maksimalne prodajne cijene za potrebe aukcije za velika postrojenja i referentne tržišne cijene.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *