Modeli obračuna struje u zemljama regiona

Modeli obračuna struje: analiza

Pažnju javnosti u Republici Srpskoj izazvala je izjava generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske” (ERS) da se u prijedlogu energetske stabilnosti RS, između ostalog, sugeriše da se onima koji budu trošili više električne energije, ta energija drugačije i obračunava.

“Neko ko ne bude trošio više, njemu će cijena ostati nepromijenjena, a neko ko troši 5-15%, ili 15 -30% ili više od 30%, u odnosu na prošlu godinu, on će imati drugačije cijene za tu razliku kilovat-časova, koje su dodatno potrošil“, izjavio je Petrović.

Ministarstvo energetike i Vlada Republike Srpske će analizirati prijedloge koje je dostavila “Elektroprivreda Republike Srpske” s ciljem da građani koji štede mogu imati popuste, a onima koji troše više nego u prethodnim godinama,  to će morati da bude fakturisano na drugi način“, naveo je Petrović.

Slične programe imaju i elektroprivrede u okruženju.

Srbija: veća ušteda – veći i popust

Vlada Srbije je, polovinom septembra, preporučila „Elektroprivredi Srbije“ da domaćinstvima koja smanje potrošnju električne energije, odobri popuste od 15 % do 30 % na mjesečni račun, u periodu od 1. oktobra do 31. marta 2023. godine.

Tako će domaćinstva, koja smanje potrošnju električne energije za 5 % do 20 %, u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, dobiti popust od 15 %,

Za uštedu električne energije za 20 % do 30 % umanjenje će iznositi 20%.

Najveći popust, od 30 % imaće domaćinstva koja umanje potrošnju električne energije preko 30 %, u odnosu na isti mjesec  prethodne godine.

Prosječna potrošnja domaćinstava u Srbiji, u zimskom periodu, od oktobra 2021. do marta 2022. godine, iznosila je 401 kilovat-čas

Najjeftinije kilovate plaćaju domaćinstva sa mjesečnom potrošnjom do 350 kWh

U zavisnosti od potrošnje, električna energija koju plaćaju domaćinstva u Srbiji dijeli se na zelenu, plavu i crvenu zonu.

Zelena zona je potrošnja do 350 kWh mjesečno. Plava zona od 351 kWh – 1.600 kWh. Crvena zona preko 1.600 kWh mjesečno.

Najjeftiniju struju plaćaju domaćinstva u zelenoj zoni, odnosno ona koja ne troše više o 350 kWh mjesečno. Cijena u plavoj zoni je, po kilovat satu – veća za 50 %, od onog u zelenoj. Istovremeno, ona domaćinstva koja potroše preko 1.600 kwh i uđu u crvenu zonu, iako su takva rijetka, plaćaju struju 200 % više od onih u zelenoj zoni.

Ova podjela je u Srbiji uvedena 2001. godine, a već prve sezone njene primjene, primjećena je ušteda veća od milijarde kWh, dok je vršna snaga snižena za 500 kW.

Hrvatska: ko ove zime bude trošio više struje – platiće više

U Hrvatskoj je Vlada, u septembru ove godine, usvojila Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije. Uredbom se, između ostalog, uređuje i formiranja cijene električne energije za domaćinstva, u periodu od 1. oktobra 2022. do 31. marta 2023. godine.
 
Sva domaćinstva, čija ukupna šestomjesečna potrošnja električne energije, u ovom periodu, ne prelazi 2.500 kWh, plaćaće struju po važećim cijenama, koje se neće mijenjati.

Međutim, domaćinstva, koja u ovih šest mjeseci potroše više do 2.500 kWh, razliku potrošnje, odnosno sve kilovate preko 2.500 – plaćaće više za 50 %, u odnosu na važeće cijene.

Prema ovoj računici, ako domaćinstvo ne želi da plaća veću cijenu struje, ne bi trebalo da troši više od 417 kWh mjesečno. Jasno je da je to nemoguće, ako domaćinstvo koristi struju i za grijanje.

Ovu Uredbu mnogi smatraju nepravednom, prije svega prema stanovnicima primorskih krajeva Hrvatske, gdje je postotak domaćinstava, koja koriste električnu energiju za grijanje, veći nego u ostatku zemlje.

Očekuje se da će domaćinstva koja ne koriste električnu energiju za grijanje, a takvih je u unutrašnjosti većina, u najvećem broju ostati ispod limita od 2.500 kWh u šest mjeseci, pa će električnu energiju plaćati po istoj cijeni kao do sad.

Crna Gora –  redovnim platišama popust od 13 %

U Crnoj Gori, takođe, nastoje da podstiču štednju i racionalnu potrošnju električne energije. Domaćinstva koja su redovne platiše su članovi tzv. „Zlatnog tima“ i imaju određene popuste. Redovne platiše, uz mjesečnu potrošnju do 500 kWh imaju pravo na popust od 13 % na obračunatu električne energije i mrežarinu. Istovremeno, i druga domaćinstva sa potrošnjom do 500 kWh, dobijaju popust od 5 %.

Osim toga, građani u Crnoj Gori, od polovine 2019. godine, osim osnovnog, mogu da biraju između još tri ponuđena tarifna modela – plavog, crvenog i zelenenog. Ovi modeli, međutim, samo po imenima su slični onima u Srbiji.  U praksi, domaćinstvima u Crnoj Gori mogu, shodno navikama u potrošnji, da odaberu model koji im najviše odgovara.

Tako plavi paket nudi najbolje uslove za domaćinstva koja troše do 300 Kwh (mjesečni račun do 30 eura), crveni paket nudi najbolje uslove ukoliko domaćinstva troše električnu energiju dominantno u periodu skuplje tarife, odnosno tokom dana. Zeleni paket namijenjen je domaćinstvima koja žele da svu električnu energiju koju troše dobijaju iz zelenih izvora energije.

Ipak, najviše domaćinstava u Crnoj Gori nije izabralo nijedan od ovih modela, odnosno ostalo je pri osnovnom modelu plaćanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *