Počinje ugradnja solarnih panela u domaćinstvima u Republici Srpskoj

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” počeo je sa realizacijom projekta ugradnje solarnih elektrana na krovove domaćinstava u Trebinju. Ugovore o nabavci studije korištenja energije sunca za potrebe domaćinstava u statusu „prozumjera“ (kupca – proizvođača) potpisalo je 10 vlasnika individualnih stambenih objakata. U sklopu realizacije pilot projekta, odabrano je da se fotonaponski sistemi izgrade na krovovima objekata na lokaciji trebinjskog naselja „Vinogradi”, zbog povoljnog položaja i velike osunčanosti u toku cijelog dana.

Krajnji kupci ovog naselja se napajaju sa tri trafostanice na koje su postavljeni uređaji za mjerenje kvaliteta napona. Ugradnja solarnih panela, odnosno elektrana na prva domaćinstva u Republici Srpskoj, u statusu prozjumera, počinje već sljedeće sedmice.

Domaćinstva su izabrana na osnovu više kriterijuma, kako bi se u narednih godinu dana, ispitale koristi ugradnje elektrana, opterećenost distributivne mreže njihovim priključenjem i projekat nastavio na individualnim i zajedničkim objektima za stanovanje širom Republike Srpske.

Odabrani vlasnici objekata ističu da je ovo velika stvar za njihova domaćinsta i da očekuju trajno rasterećenje svojih kućnih budžeta, praktičnom eliminacijom računa za električnu energiju. Zahvaljuju “Elektroprivredi Republike Srpske” i očekuju da će projekat bit ispraćen do kraja, kvalitetno realizovan i isplati.

Prvi prozjumeri izabrani su na osnovu analiza Projektnog tima Elektroprivrede, koji je odredio kriterijume po kojima su birani krajnji kupci.

Prvi kriterijum prilikom odabira krajnjih kupaca bila je njihova mjesečna potrošnja, spram planirane godišnje proizvodnje fotonaponskog sistema, tako da su prvo odabrani krajnji kupci čija je mjesečna potrošnja između 350 kWh i 600 kWh. Nakon toga, utvrdilo se da se najveći broj ovakvih kupaca napaja sa TS Vinogradi 3.

Projektni tim je obišao domaćinstava koja se napajaju sa ove trafo stanice. Kao eliminacioni kriterijum uzeto je posjedovanje građevinske dozvole za individualni objekat na kome se planira izgradnja fotonaponskog sistema, kao i orjentacija krova na tom individualnom objektu. Krajnji kupci čiji individualni objekti ne posjeduju krov, ili je isti okrenut u pravcu istok-zapad, su eliminisani.

  • Zakonom o obnovljivim izvorima eneergije RS, koji je stupio na snagu početkom 2022. godine, uvedena je nova kategorija, kupac-proizvođač električne energije, tzv “prozjumer”. Prozumjer je krajnji kupac, koji djeluje u okviru svojih prostorija smještenih unutar ograničenih područja i koji proizvodi električnu energiju za vlastitu potrošnju, odnosno koji može skladištiti ili prodavati električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora energije koju je sam proizveo. Za kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava te aktivnosti ne predstavljaju njihovu glavnu komercijalnu ili profesionalnu djelatnost.
  • Kupac-proizvođač, tako proizvedenu električnu energiju, koristi za svoje potrebe a višak predaje u distributivnu mrežu. Imaće dvosmjerna brojila koja registruju koliko je struje predato, a koliko preuzeto iz distributivne mreže.
  • Ukoliko je tokom obračunskog perioda, od mjesec dana, kupac-proizvođač preuzeo više električne energije nego što je predao u mrežu, kupac-proizvođač plaća razliku između preuzete i predate električne energije u skladu sa ugovorenom cijenom za snabdijevanje. Ukoliko je tokom obračunskog perioda kupac-proizvođač predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predate i preuzete električne energije prenosi se u naredni obračunski period u korist kupca-proizvođača, i to  u vidu energetskog kredita, izraženo u kWh ili u vidu monetarnog kredita koji odgovara vrijednosti predate više proizvedene električne energije tokom obračunskog perioda.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *