Rudnici uglja Kreka i Banovići zajedno duguju 6,5 miliona KM za koncesione naknade

Rudnik uglja Kreka duguje Vladi Tuzlanskog kantona gotovo 6 miliona maraka na osnovu ugovora o koncesiji.

Ovo se navodi u Informaciji o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2023. godinu, koju je prihvatila Vlada TK.

Dug rudnika uglja Kreka je ujedno i najveći koncesioni dug i čini 82 % od ukupnog duga za koncesione naknade od 7,2 miliona KM.

Istovremeno, dug Rudnika mrkog uglja Banovići, zaključno sa krajem 2023. godine, iznosio oko 555.000, što je oko pet mjesečnih iznosa fakturisane koncesione naknade u toj godini.

Razlog kašnjenja uplate fakturisane obavaze po osnovu koncesione naknade, Rudnik pravda teškom finansijskom situacijom u kojoj se našao. Ministarstvo je upozorilo Rudnik da u slučaju neplaćanja naknade može biti aktivirana bankovna garancija i naplatiti dug te prekinuti Ugovor o koncesiji, kao i ukinuta dozvola za eksploataciju.

Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. značajno je smanjio dug u odnosu na 2022. godinu, što je jedan od pozitivnijih primjera što se tiče plaćanja koncesione naknade.

Dugovanja ostalih koncesionara odnose se na zadnje kvartale u 2023 godini, dok su neki od koncesionara u potpunosti izmirili svoje obaveze.


U 2023. godini, po osnovu koncesione naknade od koncesionari iz nadležnosti Ministarstva privrede, su uplatili oko 4,5 miliona KM (4.446.610,89 KM) što je za oko trećinu (2.155.125,67 KM) manje u odnosu na 2022. godinu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *